POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Poslovne informacije - Amortizacija

Informacije i pregled po pojmovima; amortizacija, amortizacije


• i) kada je uključena amortizacija glavnice kredita ugovora o kreditu s fiksnim trajanjem, pravo potrošača na primanje, na zahtjev i besplatno, u bilo kojem trenutku tijekom trajanja ugovora o kreditu, izvještaj u obliku otplatnog plana. U otplatnom planu naznačene su preostale uplate i razdoblja te uvjeti koji se odnose na plaćanje iznosa. Plan sadrži specifikaciju svake uplate iskazujući amortizaciju glavnice, kamate izračunane na temelju kamatne stope i sve eventualne dodatne troškove. Ako kamatna stopa nije fiksna ili ako se dodatni troškovi mogu promijeniti prema ugovoru o kreditu, otplatni plan naznačuje, jasno i određeno, da će podaci ostati valjanima samo do onog trenutka u kojemu se promijene kamatna stopa ili dodatni troškovi u skladu s ugovorom o kreditu, >>>
• j) ako treba platiti naknade i kamate bez amortizacije glavnice, otplatni plan koji pokazuje razdoblja i uvjete plaćanja kamata i svih povezanih jednokratnih i višekratnih naknadi, >>>
• Troškovi nabave i održavanja nastavnih sredstava i pomagala uključuju troškove nabave i amortizacije nastavnih sredstava i pomagala propisanih Pravilnikom o prostoru, nastavnim sredstvima, opremi i drugim uvjetima za provođenje nastave iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći. >>>
• Amortizacija ili zakup prostora za izvođenje nastave (učionica) iz predmeta Pružanje prve pomoći osobama ozlijeđenim u prometnoj nesreći, opremljena propisanom opremom iznosi 10 % od cijene nastavnog sata. >>>
• 1.3. Osnove za projekciju prihoda i rashoda za stavke kao što su gorivo, cijene i tarife, plaće, održavanje, amortizacija, promjene tečaja, aerodromske naknade, pristojbe za zračnu plovidbu, troškove za zemaljske usluge, osiguranje, itd. Prognoze prometa/prihoda. >>>
• 2.4. Prethodne i projicirane iznose rashoda i prihoda za stavke kao što su gorivo, cijene i tarife, plaće, održavanje, amortizacija, promjene tečaja, aerodromske naknade, pristojbe za zračnu plovidbu, troškove za zemaljske usluge, osiguranje, itd. Prognoze prometa/prihoda. >>>
• 3.3. Prethodne i projicirane iznose rashoda i prihoda za stavke kao što su gorivo, cijene i tarife, plaće, održavanje, amortizacija, promjene tečaja, aerodromske naknade, pristojbe za zračnu plovidbu, troškove za zemaljske usluge, osiguranje, itd. Prognoze prometa/prihoda. >>>
• a) rashodi od osnovne djelatnosti (troškovi materijala i sirovina, troškovi energije i goriva, otpis sitnog inventara, troškovi tekućeg održavanja, amortizacija, komunalne usluge, troškovi bruto-plaća, naknade troškova radnika, troškovi intelektualnih i zdravstvenih usluga, troškovi za ostale usluge, naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, premije osiguranja, porezi i doprinosi na druga javna davanja koji ne ovise o rezultatu te ostali troškovi poslovanja), >>>
• c.A – Amortizacija reguliranih sredstava u regulacijskoj godini t (kn) >>>
• Opravdani troškovi u svrhu usavršavanja navedeni u točki 6. Prijedloga Nacionalnog provedbenog plana su: troškovi predavača, putni troškovi predavača i polaznika, uključujući i smještaj, drugi tekući troškovi kao što su materijali i potrošna roba izravno vezani uz projekt, amortizacija alata i opreme, u opsegu u kojem se isključivo koriste za projekt usavršavanja, te troškovi usmjeravanja i savjetovanja u vezi s projektom usavršavanja. >>>
• U zajedničke troškove ulaze troškovi amortizacije nastavne opreme (računala i dr.), osiguranja prostora i opreme, servisa i popravaka, nabave literature i nastavnog materijala, troškovi telefona, poštarine, platnog prometa, administrativno-računovodstvenih poslova, sredstava za razvoj, promocije, reprezentacije i ostali nespomenuti troškovi. >>>
• U troškove vozila ulaze: amortizacija, registracija, osiguranje, održavanje i gorivo, prema stvarnom utrošku. >>>
• Za izračun amortizacije vozila uzeta je minimalna nabavna cijena vozila niže klase i amortizacijski vijek pet godina, a koji se treba otpisati u roku od 5 godina. >>>
• 2. zasnivaju se na tržišnim podacima ili na modelima vrednovanja, uključujući metode koje se temelje na amortizaciji troškova. >>>
• (a) troškovi koje zajednički snose korisnici zračnog prostora su puni troškovi usluga u zračnoj plovidbi, uključujući odgovarajuće iznose za kamate na kapitalna ulaganja i amortizaciju sredstava, kao i troškove održavanja, rada, uprave i administracije; >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo