POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Pojam: Dokaz

Informacije i pregled po pojmovima; dokaz, dokazi


• Ljiljana Blažev nije u roku od 3 mjeseca, a niti naknadno, Agenciji dostavila dokaz o zaposlenju u drugom investicijskom društvu, odnosno kreditnoj instituciji. >>>
• Slijedom izloženog, Ljiljani Blažev je zaključkom Agencije od 23. srpnja 2009. godine određen rok od 3 (tri) mjeseca od dana zaprimanja zaključka da Agenciji dostavi dokaz o obavljanju poslova investicijskog savjetnika, sukladno članku 24. stavak 1. Zakona. >>>
• Ljiljana Blažev nije u roku od 3 mjeseca, a niti naknadno, Agenciji dostavila dokaz o obavljanju poslova investicijskog savjetnika u drugom investicijskom društvu, odnosno kreditnoj instituciji. >>>
• Slijedom izloženog, Miroslavu Blaževu određen je rok od 3 (tri) mjeseca od dana zaprimanja ovog zaključka da Agenciji dostavi dokaz o obavljanju poslova brokera, sukladno članku 24. stavak 1. Zakona. >>>
• Miroslav Blažev nije u roku od 3 mjeseca, a niti naknadno, Agenciji dostavio dokaz o obavljanju poslova brokera u drugom investicijskom društvu, odnosno kreditnoj instituciji. >>>
• Na ročištu 10. travnja 2006. sud je donio rješenje da se daljnji dokazi neće provesti i zaključio glavnu raspravu. >>>
• (16) Porezna uprava može u slučaju iz stavka 15. ovoga članka iznimno i iz opravdanih razloga zatražiti od poreznog obveznika isprave kojima se dokazuje pravo na korištenje osobnog odbitka neovisno o tome što su te isprave već dostavljene Poreznoj upravi.«. >>>
• Na ročištu održanom 8. rujna 2005. izveden je dokaz vještačenjem po medicinskim vještacima. >>>
• Podneskom od 19. travnja 2002. podnositelj se očitovao na odgovor na tužbu i predložio daljnje dokaze. >>>
• Podneskom od 7. studenoga 2005. punomoćnica mldb. podnositelja je predložila sudu da, s obzirom da podnositelj nema sredstava za život i o njemu skrbi Centar za socijalnu skrb, dopusti izvođenje dokaza prometnim i medicinskim vještačenjem uz plaćanje troškova iz proračunskih sredstava suda. >>>
• Za konkretne slučajeve mjerodavno je stajalište Europskog suda da se plaća, mirovina ili drugi primitak pojedinca ne može sagledavati odvojeno od povlastica i drugih davanja koje je tom istom pojedincu osigurala država. Europski sud polazi od stajališta da se s aspekta zaštite ljudskih prava u iznos mjesečnog primitka osobe moraju uračunavati i drugi elementi izvan same plaće ili mirovine. Tako je u odluci Antonina Dmitriyevna Budina protiv Rusije (18. lipnja 2009., zahtjev br. 45603/05) Europski sud u mjesečni iznos primitaka podnositeljice uračunao (u ruskim rubljima – RUB): – mirovinu (RUB 1.460); – socijalnu pomoć (RUB 590) i – naknadu za djelomičan invaliditet (RUB 410), ali i sljedeće povlastice koje je podnositeljica uživala: – 50% popusta na komunalne režije i stanarinu (utility bills); – besplatan javni gradski i prigradski prijevoz; – 50% popusta na međugradski željeznički i avionski prijevoz; – 50% popusta na račune za telefon i radio; – besplatnu medicinsku pomoć; – besplatnu zubnu protezu (osim plemenite kovine i keramike); – 50% popusta na liječničke recepte; – besplatnu terapiju u lječilištu i – besplatan prigradski i međugradski prijevoz do mjesta terapije. Europski je sud nadalje uzeo u obzir i činjenicu da je podnositeljica jednokratno primila socijalnu pomoć za siromašne (indigence aid) u iznosu od RUB 500, a da je od popusta na režijske troškove i stanarinu korist imala i njezina obitelj. Konačno, Europski je sud uzeo u obzir i činjenicu da je dio povlastica podnositeljice, na njezin zahtjev, bio unovčen (str. 2.-3. odluke). Iako je utvrdio da podnositeljičina mjesečna primanja »nisu bila visoka u apsolutnim iznosima«, Europski je sud odbacio zbog nedopuštenosti prigovor podnositeljice da su joj prava povrijeđena zbog toga što su njezina primanja ispod egzistencijskog minimuma (below the subsistence level), s obrazloženjem da podnositeljica nije dokazala da se »nedostatak sredstava sam po sebi pretvorio u konkretnu patnju« (that the lack of funds translated itself into concrete suffering). >>>
• Ovakav se porezni tretman, odnosno ovakvo poimanje horizontalne jednakosti ne može ocijeniti pravednim, što je toliko jasno i nepobitno da je to gotovo i nepotrebno dokazivati. Međutim, vezano uz ocjenu ustavnosti Zakona to se ipak čini nužnim jer Ustavni sud izriče stajalište koje je dvostruko ne samo neprihvatljivo, nego i netočno. Naravno da se na pogrešnim pretpostavkama ne mogu bazirati točni zaključci! >>>
• Predsjedniku, potpredsjednicima i ministrima (u daljnjem tekstu: članovi Vlade) izdaje se iskaznica kojom, od dana imenovanja za člana Vlade pa do dana razrješenja ili dana raspuštanja Vlade, dokazuju članstvo u Vladi i prava iz članka 33. Zakona o Vladi Republike Hrvatske. >>>
• Nakon razrješenja dužnosti člana Vlade ili nakon raspuštanja Vlade, član Vlade ima pravo zadržati iskaznicu člana Vlade, ali je ne smije koristiti za dokazivanje članstva u Vladi i ostvarivanje bilo kojeg prava koje pripada samo članovima Vlade. >>>
• Iskaznica člana Vlade sadrži osobne podatke nužne za dokazivanje istovjetnosti, oznaku dužnosti u Vladi i dan imenovanja za člana Vlade te prikaz prava iz članka 33. Zakona o Vladi Republike Hrvatske. >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo