POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Elektroničko

Informacije i pregled po pojmovima; elektroničko, električno


• 2. Ovaj zaključak objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Opširnije >>>
• Zaposlenici Odjela nadzora Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) su 12. svibnja 2009. godine u vremenu 12:06 do 12:21 sati i 8. rujna 2009. godine u vremenu od 14:21 do 14:36 sati, na području Sedlarice proveli mjerenje tehničkih značajki radijske postaje u vlasništvu trgovačkog društva Radio Pitomača d.o.o.. Tom je prigodom utvrđeno nepridržavanje tehničkih uvjeta uporabe radijskih postaja – UKV odašiljača u radu na lokaciji Aršanj (Sedlarica) i to nepropisne devijacije koja znatno prelazi dopuštenu najvišu vrijednost ± 75 kHz. Opširnije >>>
• Na temelju članka 131. stavka 4. Zakona o općem upravnom postupku (»Narodne novine« br. 53/91 i 103/96; dalje u tekstu: ZUP) i članka 114. Zakona o elektroničkim komunikacijama (»Narodne novine« br. 73/08), nadzornik elektroničkih komunikacija donosi Opširnije >>>
• 2. Ovaj zaključak objavit će se u »Narodnim novinama« i na internetskim stranicama Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije. Opširnije >>>
• Zaposlenici Odjela nadzora Hrvatske agencije za poštu i elektroničke komunikacije (dalje u tekstu: HAKOM) su 12. svibnja 2009. g. u vremenu od 14:50 do 15:05 sati i 8. rujna u vremenu od 16:25 do 16:40 sati na području Virovitice, 12. kolovoza 2009. godine u vremenu 14:14 do 14:29 sati i 8. rujna 2009. godine u vremenu od 12:02 do 12:17 sati, na području Slatine, 4. ožujka 2009. g. u vremenu od 13:23 do 13:36 sati i 15. rujna u vremenu od 10:43 do 10:58 sati na području Borinaca, 12. ožujka 2009. g. u vremenu od 17:38 do 17:53 sati i 17. rujna u vremenu od 14:44 do 14:59 sati na području Vukovara proveli mjerenje tehničkih značajki radijskih postaja u vlasništvu trgovačkog društva Hrvatski katolički radio. Tom je prigodom utvrđeno nepridržavanje tehničkih uvjeta uporabe radijskih postaja – UKV odašiljača u radu na lokacijama Virovitica, Slatina (silos), Borinci i Vukovar i to nepropisne devijacije koja znatno prelazi dopuštenu najvišu vrijednost ± 75 kHz. Opširnije >>>
• 1. Ako je istovjetan tekst prijave dostavljen i u elektroničkom obliku (na magnetnim jedinicama, primjerice na disketi, CD-ROM-u, DVD-u), troškovi iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosima umanjenim za 50%. Opširnije >>>
• Ako je prijevod dostavljen i u elektroničkom obliku (na magnetnim jedinicama, primjerice na disketi, CD-ROM-u, DVD-u), troškovi dodatne naknade iz ovog tarifnog broja plaćaju se u iznosu umanjenom za 50%. Opširnije >>>
• Pravne osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezne su cijene lijekova na veliko odrediti u skladu s mjerilima iz ovoga Pravilnika te o istima izvijestiti Zavod prema obrascu 1. iz Priloga 3., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u pisanom obliku i na elektroničkom mediju u roku od 30 dana od dana objave godišnjeg izračuna na web-stranicama Zavoda iz članka 17. stavka 1. ovoga Pravilnika. Opširnije >>>
• Pravne osobe iz članka 3. ovoga Pravilnika obvezne su najkasnije u roku od 30 dana od dana davanja odobrenja za stavljanje u promet gotovog lijeka o predloženoj cijeni lijeka na veliko izvijestiti Zavod prema obrascu 2. iz Priloga 3., koji je sastavni dio ovoga Pravilnika, u pisanom obliku i na elektroničkom mediju. Opširnije >>>
• Podatke o visini cijena lijekova na veliko, usklađenosti cijena s mjerilima utvrđenim ovim Pravilnikom te o svim promjenama cijena lijekova iz članka 1. stavka 2. ovoga Pravilnika, Zavod dostavlja na elektroničkom mediju ministarstvu nadležnom za zdravstvo. Opširnije >>>
• »Dijelovi dokumentacije o lijeku u ZTD obliku i to Modul 1, 2, i 3 ili odgovarajući dijelovi dokumentacije u STD obliku (dio I i II) dostavljaju se u pisanom obliku. Popunjeni obrazac prijave, prijedlog Sažetka opisa svojstava lijeka, upute o lijeku i označavanja lijeka dostavljaju se i u elektroničkom obliku. Opširnije >>>
• Dijelovi dokumentacije o lijeku u ZTD obliku i to Modul 4 i 5 ili odgovarajući dijelovi dokumentacije u STD obliku (dio III i IV) mogu se dostaviti u elektroničkom obliku. Opširnije >>>
• Dokumentacija o lijeku u elektroničkom obliku može se dostaviti u neeZTD obliku (privremeni elektronički oblik ZTD-a bez naprednih mogućnosti pretraživanja i pregleda kroz dokumentaciju o lijeku) ili u eZTD obliku (elektronički oblik ZTD-a s naprednim mogućnostima pretraživanja i pregleda kroz dokumentaciju o lijeku). Opširnije >>>
• Agencija određuje broj elektroničkih i pisanih primjeraka dokumentacije o lijeku ili pojedinih dijelova dokumentacije koju podnositelj dostavlja uz zahtjev. Opširnije >>>
• »Dokumentacija o izmjeni u ZTD obliku uz zahtjev za odobrenje izmjene i popunjeni obrazac dostavlja se u pisanom obliku. Sadržaj dokumentacije ovisi o predloženoj izmjeni. Popunjeni obrazac prijave te prijedlog Sažetka opisa svojstava lijeka, upute o lijeku i označavanja lijeka ako odobrena izmjena zahtjeva izmjenu Sažetka opisa svojstava lijeka i/ili upute o lijeku i/ili označavanja lijeka dostavljaju se i u elektroničkom obliku. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.