POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Elektronsko

Informacije i pregled po pojmovima; Elektronsko, električno


• Podaci iz točke 1. i 6. ovoga članka moraju biti lako dostupni javnosti, uključujući i putem elektronskih sredstava priopćavanja uz poštivanje komercijalne tajnosti i intelektualnih prava. Opširnije >>>
• Nadalje, o postupku stručnog nadzora 18. kolovoza 2009. obaviješten je i pristupni operator OT-Optima Telekom d.d. (dalje u tekstu: pristupni operator), od kojega je zatražena dostava tabličnih ispisa u elektronskom obliku svih poziva broja 060/888 505 za vremensko razdoblje od 1. lipnja 2009. do 16. kolovoza 2009. godine. Dodatnim dopisom od 9. rujna 2009. zatraženo je da pristupni operator dostavi ispise poziva i za razdoblje od 17. kolovoza 2009. do 8. rujna 2009. Pristupni operator je dostavio je tražene ispise poziva. Opširnije >>>
• Nadalje o postupku stručnog nadzora 9. rujna 2009. godine obaviješten je i pristupni operator OT – Optima Telekom d.o.o., od kojega je zatražena dostava tabličnih ispisa u elektronskom obliku svih poziva brojeva: Opširnije >>>
• (3) Upisnik iz stavka 1. ovoga članka mora biti dostupan javnosti u elektronskom obliku. Opširnije >>>
• Javnost rada Zajednice osigurava se i ostvaruje dostavom pisanih materijala i putem sjednica tijela Zajednice za članove Zajednice, putem turističko-informativnih centara, putem elektronskih medija Zajednice, odnosno putem sredstava javnog priopćavanja ili na drugi prikladan način. Opširnije >>>
• Prilog 3. FORMAT SLOGA ZA DOSTAVLJANJE OBRASCA R-Sm U ELEKTRONSKOM ZAPISU (FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«) mijenja se i glasi: Opširnije >>>
• FORMAT SLOGA ZA DOSTAVLJENJE OBRASCA R-Sm U ELEKTRONSKOM ZAPISU (FORMAT »EZ OBRAZAC R-Sm«) Opširnije >>>
• Ovaj format služi za predaju podataka s Obrasca R-Sm u elektronskom zapisu. Koristi se za sve vrste obračuna/ispravka prema šifarniku, osim za vrstu 88 (ispravak podataka na stranici A) za koju se obrazac predaje isključivo na papiru na šalteru REGOS-a u FINA-i. Opširnije >>>
• Nadzor nad namjenskim trošenjem kredita koji sadrži državnu potporu vrši HBOR. Dopušteni prag potpore propisan Odlukom o privremenom okviru iznosi do 500.000. eura u kunskoj protuvrijednosti kojeg poduzetnik ne smije prijeći u razdoblju od 1. siječnja 2008. do 31. prosinca 2010. U navedeni iznos, osim potpore odobrene temeljem Odluke o privremenom okviru uključene su i državne potpore male vrijednosti dodijeljene sukladno Odluci o objavljivanju pravila o potporama male vrijednosti (»Narodne novine«, broj 45/07) te prilikom podnošenja zahtjeva za kredit svaki poduzetnik mora dati izjavi o svim korištenim državnim potporama male vrijednosti (u pisanom ili elektronskom obliku). Opširnije >>>
• 5. HT je obvezan Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije dostavljati elektronskim putem, svaka tri mjeseca počevši od 1. prosinca 2009. g., popis po pristupnim mrežama svih linija profila P1 koje rade u profilu »fault repair P1«. Opširnije >>>
• 7. Operatori iz točke 3. ove odluke obvezni su Hrvatskoj agenciji za poštu i elektroničke komunikacije dostavljati, elektronskim putem, svaka tri mjeseca počevši od 1. prosinca 2009. g., popis po pristupnim mrežama svih linija profila P1 koje rade u profilu »fault repair P1«. Opširnije >>>
• (Ostaviti prazno kod izdavanja iskaznice koja nije predviđena za elektronsko očitavanje) Opširnije >>>
• Uz sve materijale koji se dostavljaju Vladi obvezno se dostavlja i elektronski zapis materijala. Opširnije >>>
• Ovim se Pravilnikom utvrđuju uvjeti i način oglašavanja i informiranja javnosti o veterinarsko-medicinskim proizvodima (u daljnjem tekstu: VMP) u pisanom, slikovnom, zvučnom, usmenom, elektronskom, digitalnom ili bilo kojem drugom obliku, te stručna osposobljenost i drugi uvjeti koje moraju ispunjavati nositelji odobrenja za stavljanje VMP u promet pri oglašavanju i informiranju o VMP. Opširnije >>>
• (1) Oglašavanje o VMP podrazumijeva svaki oblik informiranja o VMP s namjenom poticanja njegova propisivanja, izdavanja i primjene u pisanom, slikovnom, zvučnom, usmenom, elektronskom, digitalnom ili bilo kojem drugom obliku. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.