POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Elektrotenika

Informacije i pregled po pojmovima; elektrotenika


• – odlučuje o ispunjavanju uvjeta za upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike; >>>
• – provodi postupak za izdavanje odobrenja za trajno obavljanje poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora građenja elektrotehničke struke u svojstvu odgovorne osobe pod strukovnim nazivom ovlašteni inženjer elektrotehnike i upis u Imenik stranih ovlaštenih inženjera elektrotehnike za strane ovlaštene osobe iz druge države članice Europske unije; >>>
• (3) Vijeće područnog odbora koji ima do 300 ovlaštenih inženjera elektrotehnike, čini pet članova, a ako ima više od 300 ovlaštenih inženjera elektrotehnike sedam članova. >>>
• 6. prati rad ovlaštenih inženjera elektrotehnike na svojem području; >>>
• (1) Komora može osnivati trgovačka društva, udruge, provoditi osnivanje, udruživanje ili spajanje s drugim organizacijskim oblicima u svrhu osiguravanja kvalitetnog, stručnog i odgovornog obavljanja poslova projektiranja i/ili stručnog nadzora i obavljanja djelatnosti elektrotehnike te postizanja drugih ciljeva u interesu struke. >>>
• (1) Ovlašteni inženjeri elektrotehnike mogu rješavanje međusobnih sporova u obavljanju svojih poslova sporazumno povjeriti arbitraži Komore. >>>
• (1) Za povredu dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri elektrotehnike odgovaraju prema odredbama Zakona, ovog Statuta i Kodeksa strukovne etike. >>>
• (2) Za teže i lakše povrede dužnosti i ugleda ovlašteni inženjeri elektrotehnike odgovaraju pred Stegovnim sudom Komore. >>>
• (1) Lakša je povreda narušavanja dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera elektrotehnike i Kodeksa strukovne etike ona koja ima manju važnost. >>>
• 2) Lakše povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera elektrotehnike jesu: >>>
• (2) Teže povrede dužnosti i ugleda ovlaštenog inženjera elektrotehnike jesu: >>>
• 1. ako inženjer unatoč zakonskim smetnjama ishodi upis u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike; >>>
• (1) Skupština Komore Pravilnikom određuje koje isprave i podatci su poslovna tajna, čije bi iznošenje neovlaštenoj osobi zbog njihove naravi i značenja bilo protivno interesima Komore te uređuje organizacijske i ostale odgovarajuće mjere, na osnovi kojih Komora sprječava neovlašteni ili neregistrirani pristup poslovnim prostorijama službe koje služe za obavljanje javnih ovlasti Komore, namjerno uništavanje podataka upisanih u Imenik ovlaštenih inženjera elektrotehnike, njihovu izmjenu ili gubitak, kao i neovlašteni pristup, obradu i dostavljanje tih podataka te njihovo korištenje. >>>
• (1) Komora ima tri pečata okruglog oblika, promjera 38 mm, 25 mm i 18 mm s rednim brojem (1) i natpisom: Hrvatska komora inženjera elektrotehnike, Zagreb i znakom Komore u sredini. >>>
• Odbora za konstituiranje Hrvatske komore inženjera elektrotehnike Željko Matić, dipl. ing. el., v. r. >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo