POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Elektrotenika

Informacije i pregled po pojmovima; elektrotenika


• Fakultet elektrotehnike i računarstvaDoktorski studij Fakulteta elektrotehnike i računarstvaposlijediplomski sveučilišni studij1803doktor/doktorica znanosti >>>
• Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnjeBrodogradnjastručni studij150stručni/a pristupnik/pristupnica brodogradnjepristup. nav. arch. >>>
• Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnjeElektrotehnikastručni studij150stručni/a pristupnik/pristupnica elektrotehnikepristup. el. >>>
• Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku Elektrotehnički fakultetElektrotehnika; smjerovi: >>>
• Energetska elektrotehnika, Automatizacija i procesno računarstvo, Komunikacijska i računalna tehnikastručni studij180 >>>
• Tehničko veleučilište u ZagrebuPolitehnika; smjer: Elektrotehnikaspecijalistički diplomski stručni studij 120stručni/a specijalist/specijalistica inženjer/inženjerka elektrotehnikestruč. spec. ing. el. >>>
• Fakultet elektrotehnike, strojarstva i brodogradnjeRačunarstvostručni studij150stručni/a pristupnik/pristupnica računarstvapristup. comp. >>>
• Koordinator I mora imati najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaures) inženjer, položen stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva te položen stručni ispit za koordinatora zaštite na radu. >>>
• Pravo na polaganje stručnog ispita za koordinatora I ima osoba koja ima najmanje završen stručni studij tehničkog smjera (arhitekture, građevinarstva, elektrotehnike, strojarstva i brodogradnje) sa stečenim stručnim nazivom prvostupnik (baccalaureus) inženjer i položeni stručni ispit propisan posebnim propisom iz graditeljstva. >>>
• 1. diplomirani inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pregleda i ispitivanja dizala za rukovođenje poslovima potvrđivanja >>>
• 2. diplomirani inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje tri godine radnog iskustva, odnosno inženjer elektrotehnike ili strojarstva, s najmanje pet godina radnog iskustva na poslovima pregleda i ispitivanja dizala >>>
• – za zasluge za izumiteljstvo – lik Nikole Tesle (medaljon prikazuje portret izumitelja i znanstvenika na polju elektrotehnike Nikolu Teslu); >>>
• – tehničke (arhitektura, promet, građevinarstvo, elektrotehnika, strojarstvo, geodezija i dr.), biotehničke (krajobrazni arhitekt), prirodoslovne (geografija, biologija, ekologija, šumarstvo, agronomija i dr.) ili društvene (pravo, ekonomija, sociologija, demografija i dr.) struke koja ima akademski naziv magistar, stručni naziv stručni specijalist, odnosno stručni specijalist inženjer, akademski naziv sveučilišni prvostupnik (baccalaureus), stručni naziv stručni prvostupnik (baccalaureus) ili stručni naziv stručni pristupnik, odnosno osobu navedene struke koja je na drugi način propisan posebnim propisom stekla odgovarajući stupanj obrazovanja. >>>
• – strukovna područja (struke) su područje arhitekture, područje građevinarstva, područje elektrotehnike i područje strojarstva, >>>
• – magistra inženjera prometa, elektrotehnike, strojarstva, građevinarstva ili magistra prirodnih ili društvenih znanosti (geografije, ekologije, ekonomije, sociologije, prava ili slične znanosti), koji ima najmanje 3 godine radnog iskustva na stručnim poslovima prostornog uređenja. >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo