POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Elementi

Informacije i pregled po pojmovima; element, elementi


• Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti sistematski i uredno dokumentirani u obliku pisanih dokumenata, postupaka i uputa. Dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljednu interpretaciju programa kontrole, planova, priručnika i evidencije koja se odnosi na kvalitetu. Opširnije >>>
• 4.2. U okviru sustava kvalitete mora se provjeriti svaki element pokretne tlačne opreme te se moraju provesti odgovarajuća ispitivanja kako bi se osiguralo da ti elementi udovoljavaju zahtjevima ovoga Pravilnika. Opširnije >>>
• Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti sistematski i uredno dokumentirani u obliku pisanih dokumenata, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljednu interpretaciju programa kvalitete, planova, priručnika i zapisa koji se odnose na kvalitetu. Ona mora posebno sadržavati odgovarajući opis: Opširnije >>>
• Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti sistematski i uredno dokumentirani u obliku pisanih dokumenata, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljednu interpretaciju procedura i mjera kontrole kvalitete kao npr. programa, planova, priručnika i zapisa. Opširnije >>>
• 3.2. Unutar sustava kvalitete mora se svaki komad pokretne tlačne opreme pregledati te se moraju provesti odgovarajući testovi kako bi se osiguralo njezinu sukladnost sa zahtjevima iz dodataka propisa koji uređuje cestovni i željeznički prijevoz opasnih tvari. Svi elementi, zahtjevi i odredbe koje je prihvatio proizvođač moraju biti dokumentirani sistematično i uredno u obliku pisanih odredaba, postupaka i uputa. Ova dokumentacija sustava kvalitete mora omogućiti dosljedno tumačenje programa, planova, priručnika i evidencije. Opširnije >>>
• (52) »Pružni gornji ustroj« je dio građevinskoga infrastrukturnog podsustava, a čine ga konstrukcije, sklopovi i elementi koji su neposredna podloga za kretanje željezničkih vozila. Opširnije >>>
• (1) Elementi i konstrukcije pružnoga gornjeg ustroja koji se ugrađuju na željezničkim prugama moraju biti u skladu s hrvatskim normama, priznatim strukovnim normama i posebnim propisima kojima se uređuje građevinski infrastrukturni podsustav. Opširnije >>>
• (3) Rabljeni elementi i konstrukcije pružnoga gornjeg ustroja pribavljeni radovima na rekonstrukciji i obnovi željezničkih pruga smiju se ugrađivati na otvorenoj pruzi i glavnim prolaznim kolosijecima u kolodvorima željezničkih pruga od značaja za lokalni promet te na kolodvorskim kolosijecima osim glavnih prolaznih na svim željezničkim prugama, pod uvjetima propisanim posebnim propisima kojima se uređuje građevinski infrastrukturni podsustav. Opširnije >>>
• (4) Elementi i konstrukcije pružnoga gornjeg ustroja moraju udovoljavati propisanim zahtjevima za temeljne tehničke parametre željezničke pruge na kojoj se ugrađuju. Opširnije >>>
• (1) Novi materijali, elementi, sklopovi, uređaji i postrojenja za koje nije donesen odgovarajući propis i/ili norma odnosno za koje ne postoje odgovarajući dokumenti o sukladnosti i kvaliteti izdani od ovlaštenih institucija, na željezničkoj pruzi smiju se radi ispitivanja ugrađivati samo iznimno i pod uvjetima propisanim u članku 144. ovoga Pravilnika. Opširnije >>>
• (4) Program ispitivanja mora sadržavati podatke o uvjetima kojima mora udovoljavati pokusna dionica, organizaciji, načinu i trajanju ispitivanja, kao i o potrebnim mjerama za siguran tijek željezničkoga prometa. Programu moraju biti priloženi dokazi da materijali, elementi, sklopovi, uređaji i postrojenja, u granicama svoje namjene, udovoljavaju zahtjevima za siguran tijek željezničkoga prometa (potvrde, proračuni, sigurnosne analize i drugo). Opširnije >>>
• Poslodavac je obvezan prigodom isplate svake plaće uručiti radniku pisani obračun sa svim elementima s kojima je obračun utvrđen, kao i prikaz svih odbitaka za doprinose, poreze i druge ustege temeljem zakonskih propisa ili utemeljene na izjavi radnika (različite vrste kredita, članarine i sl.). Opširnije >>>
• Obrazac službene iskaznice (u daljnjem tekstu: iskaznica) izrađuje se reljefnom strukturom u višebojnoj tiskarskoj tehnici s pripadajućim zaštitnim elementima. Opširnije >>>
• Iskaznica se izrađuje na obrascu veličine 54×86 mm, na podlozi zlatne boje s reljefnom strukturom u višebojnoj tiskarskoj tehnici s pripadajućim zaštitnim elementima. Opširnije >>>
• – nije u posljednje tri godine pravomoćno kažnjena za prekršajno djelo protiv javnog reda i mira s elementima nasilja. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.