POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Energetika

Informacije i pregled po pojmovima; energetika


• 19. Ministarstvo je središnje tijelo državne uprave nadležno za energetiku (u daljnjem tekstu: Ministarstvo), >>>
• 2. da ima najmanje pet godina radnog iskustva u struci na poslovima projektiranja, stručnog nadzora građenja, održavanja građevina, ispitivanja energetskih i/ili procesnih postrojenja, obavljanja energetskih pregleda ili energetskih usluga ili na drugim stručnim ili znanstvenim poslovima iz područja energetike, >>>
• 1. da ima registriranu jednu ili više slijedećih djelatnosti: energetska usluga, projektiranje, stručni nadzor građenja, tehničko savjetovanje, znanstveno-istraživačka djelatnost ili drugi stručni poslovi u području energetike, >>>
• 5. o organizacijama krajnjih kupaca, tijelima ili ustanovama za energetiku s podacima za kontakt, uključujući internetsku adresu, od kojih je moguće dobiti informacije o raspoloživim mjerama energetske učinkovitosti, specifikacijama opreme i usporedbama potrošnje energije različitih skupina kupaca. >>>
• »(2) Ministarstvo nadležno za energetiku, uz suglasnost Ministarstva zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva (u daljnjem tekstu: Ministarstvo) donosi Program stavljanja u promet na domaće tržište motornog benzina i dizelskog goriva iz stavka 1. ovoga članka do 30. lipnja 2009. godine.« >>>
• »(1) Zbog sigurnosti opskrbe tržišta tekućim naftnim gorivima Vlada Republike Hrvatske može, na usuglašeni prijedlog ministarstva nadležnog za energetiku i Ministarstva odrediti godišnju količinu tekućih naftnih goriva koja se smije stavljati u promet na domaće tržište, a ne udovoljava graničnim vrijednostima i drugim značajkama kakvoće tekućih naftnih goriva propisanim ovom Uredbom.« >>>
• Državnim potporama za zaštitu okoliša upravljaju ministarstva nadležna za zaštitu okoliša i energetiku, te pravne osobe koje su ovlaštene posebnim propisom. >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo