POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

Englesko

Informacije i pregled po pojmovima; englesko


• Obrazac osobne iskaznice za azilanta, iskaznice stranca pod privremenom zaštitom, iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, zahtjeva za izdavanje-zamjenu osobne iskaznice za azilanta, potvrda o podnijetom zahtjevu za izdavanje osobne iskaznice za azilanta/iskaznice stranca pod supsidijarnom zaštitom, obrazac zahtjeva za izdavanje-zamjenu-produženje putne isprave za azilanta te zahtjeva za prijavu-odjavu boravišta, mjesta i adrese stanovanja, su dvojezični, na hrvatskom i engleskom jeziku. Opširnije >>>
• Obrazac putne isprave za azilanta je trojezičan, na hrvatskom, engleskom i francuskom jeziku. Opširnije >>>
• o tumačenju članka 92. Ugovora o EZ-u (sada, nakon izmjena i dopuna, članak 87. Ugovora o EZ-u), članka 77. Ugovora o EZ-u (sada članak 73. Ugovora o EZ-u) i Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 1191/69 od 26. lipnja 1969. o djelovanju država članica u vezi s obvezama svojstvenima konceptu javne usluge u prijevozu željeznicom, cestom i unutarnjim plovnim putovima (SL, posebno englesko izdanje 1969. (I), str. 276.), kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 1893/91 od 20. lipnja 1991. (SL 1991 L 169, str. 1.), Opširnije >>>
• Nalogom od 6. travnja 2000., zaprimljenim na Sudu 14. srpnja 2000., Savezni upravni sud (Bundesverwaltungsgericht) uputio je Sudu, radi preliminarnog rješenja prema članku 234. Ugovora o EZ-u, pitanje tumačenja članka 92. Ugovora o EZ-u (sada, nakon izmjena i dopuna, članak 87. Ugovora o EZ-u), članka 77. Ugovora o EZ-u (sada članak 73. Ugovora o EZ-u) i Uredbe Vijeća (EEZ-a) br. 1191/69 od 26. lipnja 1969. o djelovanju država članica u vezi s obvezama svojstvenima konceptu javne usluge u prijevozu željeznicom, cestom i unutarnjim plovnim putovima (SL, posebno englesko izdanje 1969. (I), str. 276.), kako je izmijenjena i dopunjena Uredbom Vijeća (EEZ-a) br. 1893/91 od 20. lipnja 1991. (SL 1991 L 169, str. 1.). Opširnije >>>
• U slučaju nejasnih namjera odredaba ovoga Pravilnika, pri tumačenju će se koristiti izvorni međunarodni propisi iz članka 10. ovoga Pravilnika, na engleskom jeziku te: Opširnije >>>
• Potvrda se ispunjava pisaćim strojem/računalom ili ručno, velikim (»štampanim«) slovima da bi se olakšalo čitanje. Prihvaća se i ispunjavanje na engleskom jeziku. Opširnije >>>
• 1. u zrakoplovnim tiskanim i elektronskim publikacijama (AIP, AIP AMDT, AIP SUP, AIC) na hrvatskom i engleskom jeziku, gdje je primjenjivo, Opširnije >>>
• 2. u NOTAM-u i popisima važećih NOTAM-a, na engleskom jeziku, Opširnije >>>
• 3. u drugim posebnim publikacijama na hrvatskom i engleskom jeziku, gdje je primjenjivo, Opširnije >>>
• 4. u aplikacijama baze podataka, za podatke koji su različiti od onih predviđenih Objedinjenim paketom, na engleskom jeziku. Opširnije >>>
• (4) Jelovnik i karta pića i napitaka ispisuju se na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku. Opširnije >>>
• (2) Kada se primjenjuje način usluživanja iz stavka 1. ovog članka, umjesto jelovnika ponuđena jela moraju biti gostu predstavljena putem odgovarajućih oznaka ili natpisa s ispisanim nazivom jela, pića ili napitka na hrvatskom i najmanje na engleskom jeziku, postavljenima na pultu uz svaku gastro posudu ili na drugi odgovarajući i primjeren način tako da gost bude obaviješten o kakvom se jelu radi. Opširnije >>>
• Nazivi rubrika iz stavka 1. alineje 2. i 3. ovoga članka otiskuju se na engleskom jeziku. Opširnije >>>
• Štambilj »Poništeno« pravokutnog je oblika, veličine 70 x 30 mm, sadrži riječ »PONIŠTENO«, na hrvatskom i engleskom jeziku, a otiskuje se crvenom tintom. Opširnije >>>
• 2.2. Obavijest o akreditaciji se izdaje na hrvatskom jeziku i na jeziku države primateljice odnosno na engleskom jeziku. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.