POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...

Pojmovno kazalo sa pregledom relevantnih propisa

EuroHerc

Informacije i pregled po pojmovima; EuroHerc


• Podneskom od 12. prosinca 2008. poduzetnici Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. u bitnome su se očitovali da u cijelosti ostaju kod navoda iznijetih tijekom predmetnog postupka, a budući da je tržište mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja, isplata (likvidacija) šteta po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti i po osnovi kasko osiguranja cestovnih vozila nema nikakvo mjesto gdje se susreću ponuda i potražnja. Tako se, smatraju ti poduzetnici, kod isplate (likvidacije) šteta ne radi niti se može raditi o bilo kakvom tržištu, već da je kod isplate šteta po osnovi obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti isključivo riječ o odnosu oštećenik – osiguratelj, odnosno o odnosu osiguranik – osiguratelj u slučaju isplate štete po osnovi kasko osiguranja cestovnih vozila. Dalje su naveli da isplata(likvidacija) šteta nije trgovina, tako da nema kupovne ni prodajne cijene ni trgovinskih uvjeta, ne postoje potrošači, ne predstavlja poslovanje s drugim poduzetnicima te nema ugovaranja dodatnih obveza nego se isplaćuje šteta, te sukladno svemu tome ti poduzetnici osporavaju primjenu članka 16. stavka 2. ZZTN, u konkretnom slučaju. Također, osporavaju i primjenu članka 3. stavka 1 i članka 7. stavka 1. ZZTN u predmetnoj stvari. Kada djelatnik osiguravajućeg društva u obvezi sugerira popravak oštećenog vozila kod ovlaštenog servisera, isti to čini sukladno podacima koji su javno objavljeni od strane koncesionara za određenu marku vozila na teritoriju Republike Hrvatske. Ovi poduzetnici su prigovorili iskazima svjedoka, saslušanih na usmenoj raspravi 2. i 3. prosinca 2008., koji su iskazivali o događajima iz 2008. godine budući da navedena godina ne ulazi u mjerodavno razdoblje. Sukladno navodima tih poduzetnika, izvedeni dokazi nedvojbeno upućuju na zaključak da su svi oštećenici popravljali vozila u servisnim radionicama koje su sami izabrali i svima je šteta plaćena. Opširnije >>>
• Navedenim podneskom poduzetnici Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. su dostavili presliku naloga za isplatu, od 26. srpnja 2006., kojim se nalaže isplata štete poduzetniku Hrga gradnja d.o.o, zatim preslike dva naloga za isplatu šteta oštećenika Ivana Gabelice, na autoservis Uno i autolakirerski obrt Stanislav Jelić, preslike izvansudskih nagodbi s Mladenom Madirom, Androm Perićem, Robertom Eremutom vezano uz štetu od 9. srpnja 2008., zapisnik o očevidu od 9. srpnja 2008. (Mari Ančić), nalog za isplatu (oštećenik Staničić Ivo) Auto servisu Teo, presliku sporazuma o izvansudskoj nagodbi s Ivanom Bešlićem poduzetniku Beroš trade d.o.o., sporazum o izvansudskoj nagodbi s Ivankom Ajduković od 22. svibnja 2007. Opširnije >>>
• Podneskom od 15. prosinca 2008. podnositelj zahtjeva je ostao pri svojim ranijim navodima, naglašavajući zabranu sklapanja ugovora koji za posljedicu imaju sprječavanje, ograničavanje ili narušavanje tržišnog natjecanja, pozivajući se pritom kako su nepoznati razlozi iz kojih su poduzetnici Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. određene servisere pozivali na suradnju, a druge ne, budući da su svi članovi podnositelja zahtjeva upisani u imenik obrtnika i raspolažu potrebnom opremom za rad. Uz navedeni podnesak podnositelj zahtjeva je dostavio u spis izjavu Marine Beroš, presliku prve i zadnje stranice sporazuma zaključenog između Renault Nissan Hrvatska d.o.o. i Autoservis TEO d.o.o. i presliku prve i zadnje stranice aneksa ugovira s ovlaštenim serviserom između poduzetnika Hyundai Auto Zagreb d.o.o. i Beroš Trade d.o.o. Opširnije >>>
• Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. djeluje temeljem odobrenja Ministarstva financija Republike Hrvatske od 19. listopada 1992., a u sudski registar Trgovačkog suda u Splitu upisan je 3. studenoga 1992. Poduzetnik Euroinvesting d.o.o. pripojen je 10. prosinca 2002. poduzetniku Euroherc osiguranje d.d. Opširnije >>>
• Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. ima podružnice u Makarskoj, Splitu, Dubrovniku, Zagrebu, Puli, Zadru, Varaždinu, Bjelovaru, Rijeci i Osijeku. Opširnije >>>
• Tablica 1. VLASNIČKA STRUKTURA PODUZETNIKA EUROHERC OSIGURANJE d.d. Opširnije >>>
• Tablicom 1. prikazana je vlasnička struktura poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. iz koje je razvidno da najveći udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. ima Dubravko Grgić sa 15 posto udjela. Opširnije >>>
• Poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. Zagreb u sljedećim poduzetnicima ima 10 posto ili više udjela u temeljnom kapitalu: Opširnije >>>
• Euroherc osiguranje d.d. Mostar – 27,10 posto udjela u temeljnom kapitalu, Opširnije >>>
• Prema podacima prikazanima u tablici 2., razvidno je kako najveći udjel u temeljnom kapitalu poduzetnika Jadransko osiguranje d.d. ima Dubravko Grgić, kao i u poduzetniku Euroherc osiguranje d.d., s 15 posto udjela u temeljnom kapitalu. Opširnije >>>
• Euroherc osiguranje d.d. Zagreb – 10,28 posto udjela u temeljnom kapitalu, Opširnije >>>
• Koncern Agram, kako je prikazano slikom 1., u svom sastavu ima sljedeća osiguravajuća društva: poduzetnika Euroherc osiguranje d.d., poduzetnika Jadransko osiguranje d.d., poduzetnika Agram life d.d. i poduzetnika Sunce osiguranje d.d. Opširnije >>>
• Sukladno članku 6. Uredbe o mjerodavnom tržištu, Agencija je mjerodavnim tržištem u zemljopisnoj dimenziji utvrdila područje Splitsko – dalmatinske županije, a s obzirom na područje na kojem djeluje podnositelj zahtjeva te, s obzirom na sam zahtjev koji se odnosi na utvrđivanje zlouporabe vladajućeg položaja protiv poduzetnika Euroherc osiguranje d.d. i Jadransko osiguranje d.d. na području Splitsko – dalmatinske županije. Opširnije >>>
• Koncern Agram, putem poduzetnika u svom sastavu, poduzetnika Jadransko osiguranje d.d., Euroherc osiguranje d.d. i Sunce osiguranje d.d., na tržištu obveznog osiguranja od automobilske odgovornosti u Splitsko-dalmatinskoj županiji u 2005. godini ostvarivao je značajan tržišni udjel od 50-60 posto. Opširnije >>>
• Promatrajući pojedinačno poduzetnike u sastavu koncerna Agram u 2005. godini najznačajniji tržišni udjel ostvarivao je poduzetnik Jadransko osiguranje d.d. sa 30-40 posto, dok ga je sa podjednakim udjelom od 20-30 posto slijedio poduzetnik Euroherc osiguranje d.d. Opširnije >>>
Pregled | Prethodna stranica | Sljedeća stranica | Izvod |

KORISNE PREPORUKE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet adrese, e-mail adrese...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analize tržišta, izrada poslovnih planova, investicije...
Info Internet usluge - CMS, izrada poslovnih internet portala, izrada internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, ulaganja, porezi, poslovna psihologija za uspješnost poslovanja i komunikacija...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shopovi), trgovačko posredovanje, trgovinsko poslovanje, trgovački registri...

Web portal InternetImenik.com - Impresum - Kazalo
Svi korisnici sav objavljeni sadržaj koriste na vlastitu odgovornost.