POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo - Krediti

Knjigovodstvo i računovodstvo - Marketing, analiza tržišta - Krediti i kamate - Banke


Link na pregled ponude i opširnije informacije
Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo - Marketing, analiza tržišta - Izrada poslovnih elaborata i studija - HROK - Hrvatski kreditni registar - HUB - Lista neurednih dužnika - Otvaranje bankovnog računa u Austriji - Kamatne stope na žiro računu - Dopušteni minus - Stambeni i ostali krediti - Trajni nalog i promjena kamatne stope - Opis opće uplatnice - Troškovi kod realizacije stambenog kredita - Wustentrot stambeni kredit - Financiranje gradnje - Državna poticajna sredstva - HPB-Internet bankarstvo - Interkalarna kamata - Ezaba - Krediti za umirovljenike - Prekoračenje dozvoljenog minusa - Iznos kredita s obzirom na vrijednost nekretnine - Kreditni uvjeti - Efektivna kamatna stopa - Bankarske naknade - Poslovni planovi - Otvaranje deviznog računa u inozemstvu - Lombardni krediti za neznalice - Osiguranje stambenog kredita - Čekovi banaka u RH - Mali obrtnici i kreditne kartice - Ukidanje plaćanja gotovinom - Kupnja dionica u inozemstvu - Nerezidentni račun ili offshore - Otkup police životnog osiguranja - Kredit za zaposlene na određeno - Kartica za plaćanje putem interneta - Krediti preko oglasa - Visa Classic - ZABA - Prijenosi plaćanja unutar HR u kunama - Pitanja oko zateznih kamata - E-zaba - Sonic banka - Isplativost ranije otplate kredita - Povrat poreza kod stambenog kredita - Povećanje, smanjenje kamata po kreditima - Dobivanje kreditnih sredstava za malo poduzetništvo uz jamca - Naplata deviznih čeka - Kod koje banke uzet kredit za POSov stan - PBZ i lombardni kredit - Hrvatska Poštanska Banka - Kredit za dionice - Otvaranje deviznog računa - Izvještaj prihoda prema poreznoj upravi, projektima, partnerima, uslugama i proizvodima - Izvještaj dobiti za određeni vremenski period - Detaljni pregledi dugovanja i potraživanja prema partnerima - Kreiranje dubinskih analiza - I druge poslovne i financijske teme ...

Sustav prikupljanja podataka o promjenama u poslovanju poduzetnika, i to na temelju točnih i vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, bilježenje u poslovne knjige svih nastalih promjena imovine, kapitala, obveza, rashoda, prihoda i dobiti, kronološkim redom, utvrđivanje poslovnog rezultata praćenjem ukupnog poslovanja poduzetnika, nadzorom i određivanjem odgovornosti za nastale rashode u odnosu prema ostvarenim prihodima, pružanje uvida poslovoditeljima i vlasnicima kapitala u poslovne procese i financijske tokove kao valjane podloge za upravljanje, odlučivanje i izvještavanje, osiguranje potrebnih podataka za izradu kalkulacije cijene, troškova kupnje i nabave materijala, poluproizvoda robe, usluga, dugotrajne imovine, sastavljanje temeljnih financijskih izvješća temeljem knjigovodstvenih informacija, obračun poreza, knjigovodstvo s bilanciranjem...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 

Web portal InternetImenik.com - Impresum