POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


Poduzetništvo - Web portal sa korisnim informacijama

Poduzetništvo u Hrvatskoj, poslovne ponude, poslovni savjeti, korisne preporuke, web imenik...


 Link za pregled i pretraživanje informacija i ponuda Pretraživanje poslovnih ponuda

Poduzetništvo možemo definirati kao aktivnosti i skup poduzetnikovih znanja, vještina i sposobnosti za uspješno vođenje poslova. Dinamičnom razvoju poduzetništva presudno doprinosi stalna inovacija i kreativnost povezana sa modernom informatičkom tehnologijom koja omogućava ubrzanje radnih procesa i novu kvalitetu rada i rezultata rada (proizvodi i usluge). Osnovna karakteristika modernog poduzetničkog društva su stalno osnivanje raznovrsnih malih poduzetništva; poduzeća, obrta i zadruga koji imaju zaposlenog samo jednog radnika, pa sve do poduzetništva koja zapošljavaju po više stotina radnika. Većina teorija koje su se zasnivale na velikim poduzetništvima kao nosiocima rasta i razvoja postepeno se napuštaju jer su promjene na svim tržištima postale toliko česte i brze da na njih može jedino uspješno odgovoriti samo malo ili mikro poduzetništvo. Velika poduzetništva transformiraju se u grupacije, klastere i mreže malih poduzetništva za zajedničkim razvojem, istraživanjem i marketingom.

Poduzetnike u svojim poduzetničkim aktivnostima karakterizira poduzetničko ponašanje koje uvijek želi iskoristiti povoljnu poslovnu priliku. Osim osobina i radnih navika kojima raspolaže poduzetnik, za uspjeh je potrebno i znati rukovoditi i komunicirati sa zaposlenima unutar tvrtke, obrta ili zadruge, a i šire, dakle, prema kupcima i potrošačima. Poduzetničko ponašanje predstavlja stalni aktivni proces istraživanja, analize, donošenja odluka, preuzimanja rizika i ostvarenja poduzetničke dobiti. Veliki broj ljudi sanja o tome da pokrene neki vlastiti samostalni posao, no samo je mali broj onih koji su i spremni uložiti svoj značajan radi i napor, ali i preuzeti sav rizik. Internet je već svima dostupan, no oni koji nisu poduzetni, svoje vrijeme provode na Facebooku i drugim sličnim servisima za gubljenje vremena, dok su pravi poduzetnici več odavno prepoznali i da je Internet najbolji medij za marketing i reklamu, počevši od web stranica tvrtke, pa sve do prodaje putem Interneta.


Odgovori na pitanja, članci o poslovnim temema

Poslovi posredovanja, Svrha i vrste bankarskih garancija, Zakašnjenje vjerovnika, Zahtjev za plaćanjem od posrednika, Uporaba zadužnice, Ciljevi i ograničenja različitih ulagača, Kako kontrolirati izvršenje poslovnih planova, Kad je ugovor sklopljen, Oblici internog nadzora, Porezni principi, Opseg obveza potvrđujuće banke, Ispravljanje uočenih pogrešaka, Ravnoteža na tržištu dobara, Pravila sastavljanja bilance, Rad članova obiteljskog domaćinstva u obrtu, Trajanje sjednica nadzornog odbora, Izračunavanje nav - čiste imovinske vrijednosti fonda, Provedba asignacije, Učinkovito komuniciranje s osobljem informacijskog sustava, Propisani sadržaj računa za isporuku usluga nakon uvođenja snižene stope, Eu poduzetništvo i malo gospodarstvo, Tržišna vrijednost marke, Problem principal-zastupnik u privatnim tvrtkama, Planiranje projekta, Izrada dugotrajne imovine u vlastitoj režiji, Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države, Pravilnik o gospodarenju otpadnim električnim i elektroničkim uređajima i opremom, Darovi, Mjesto oporezivanja prijevoznih usluga, Pregovori o zahtjevu za veću proviziju, Objava promjene pravila o godišnjim odmorima, Obveze pekara prema zakonu o zaštiti potrošača, Vremenska razgraničenja kao kratkoročni izvor financiranja, Objekt i predmet eksterne revizije, Federalne rezerve, Natječaji putem interneta, Matrični sustav menadžmenta, Tajnost prikupljenih podataka o potrošačima, Ocjena sustava internih kontrola i procjena kontrolnog rizika, Odnos subjekata cesije, Posebni slučajevi, Kretanje kamatnih stopa tijekom vremena, Birokratska kontrola, Obveze prema dobavljačima, Odgovor na zahtjev za proračunskim sredstvima za reklamiranje, Zadaci strateške komunikacije i odnosa s javnošću, Horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja na primjeru, Pristup realne opcije, Društveni trošak monopolske moći, Nabava knjiga za školsku knjižnicu i nastavnog materijala, Sustav internog izvješćivanja, Obrazovanje u poduzeću, Kako treba evidentirati nabavu dugotrajne imovine, inventara i ostalog materijala, Slanje kataloga i oglasa, Kontrole aplikacijskoga softvera, Obračun po standardnoj cijeni, Specifična znanja i sposobnosti i spol menadžera, Trošarine i posebni porezi, Ograničenja internih kontrola ... Pregled svih informacija


 Link za pregled i pretraživanje web portala i poslovnih ponuda


  WEB IMENIK

Zagreb, Krapina, Sisak, Karlovac, Varaždin, Koprivnica, Bjelovar, Rijeka, Gospić, Virovitica, Požega, Slavonski Brod, Zadar, Osijek, Šibenik, Vukovar, Split, Pazin, Dubrovnik, Čakovec, Apartmani, Pregled, Imenik, Turizam, Portali, Dvd, Gimnazije, Gradovi, Hoteli, Adrese, Stranice, Imenici, Internet, Navigacija, Pretraga, Registar, Linkovi, Podsjetnice, Podaci, Knjižnica, Vodič, Moslavina, Muzeji, Upisi, NK, Nogomet, PBZ, Podravina ...


Web portal InternetImenik.com - Informacije