POSLOVNE INFORMACIJE
Poslovni imenici Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


INFORMACIJE I BESPLATNI ČLANCI O POSLOVNIM TEMAMA

Pregled korisnih informacija i besplatnih članka za male poduzetnike i potrošače


Link na pregled ponude i opširnije informacije

Iz arhive članaka:

Računovodstvo za državne potpore i objavljivanje državne pomoći, priznavanje poslovnih rashoda kod proizvođačkih poduzeća, uplatni računi za doprinose i porez na dohodak, podnošenje prijave u registar poreznih obveznika, izvanredni pravni lijekovi, pravo na porodiljni dopust, dohodak od zajedničke djelatnosti, papiri za špediciju, najkraće trajanje godišnjeg odmora, osnovna obilježja i faze računovodstvenog procesa, predmnjeva potpunosti isprave, porez na promet nekretnina, proizvod s jamstvom, dokad ponuda obvezuje, nepovratna sredstva pomoći, osnovica za obračun posebnog poreza prema pravilnicima, zabrana prouzročenja štete, korisnici računovodstvenih informacija, pravilnik o porezu na dodanu vrijednost, odgođena porezna imovina, ekonomičnost ukupnog poslovanja, pravna regulativa o poticanju ulaganja, priznavanje poslovnih rashoda kod poduzeća koja se bave trgovinom, dugotrajna imovina namijenjena prodaji i prestanak poslovanja, teži prekršaji poslodavca, tradicionalni koncept strukture računovodstva, oslobođenje jamca zbog gubitka osiguranja, obveze za plaće i naknade plaća, državna pomoć bez određene povezanosti s poslovnim aktivnostima, konverzija povlaštenih odnosno preferencijalnih dionica, praćenje kapitala u trgovini, mjere izravne kontrole cijena, uvjeti za korištenje osobnog odbitka za uzdržavane članove uže obitelji, izvještavanje o isplaćenim iznosima drugog dohotka, odustanak od ugovorne zabrane natjecanja, obračun doprinosa, rok za podnošenje tužbe, računovodstveno praćenje promjena uplaćenog dioničkog kapitala, vrijeme i mjesto sklapanja ugovora, vrste bilanci, metode amortizacije, godišnja potvrda o isplaćenom primitku, obilježja, sadržaj i faze računovodstvenog procesa, pojam, vrste i obilježja dugotrajne materijalne imovine, računovodstvo kao informacijski sustav za poslovno odlučivanje poslovnog subjekta, firme u stečaju, zaštita trudnice, odnosno žene koja doji dijete, vrijeme sklapanja kolektivnog ugovora, zalihe robe, odgovornost radnika za štetu uzrokovanu poslodavcu, zabrana prodaje sredstvima daljinske komunikacije, računovodstvo i knjigovodstvo u praksi, određivanje najviše razine cijena, dokazi za ostvarivanje prava na olakšicu, primjeri evidencija u knjizi popisa, predaja radi prodaje, pretplata za obavljanje djelatnosti javnog radija i televizije, hipotekarni krediti, računovodstveno praćenje zaliha sirovina i materijala, rad radničkog vijeća, isporuke koje obavljaju ustanove socijalne skrbi, analitička evidencija robe u trgovini na veliko, zabrana privremenog ili trajnog djelovanja odlukom izvršne vlasti, izračun amortizacije, sporedna prava, prijava na zavod za zapošljavanje, otpremnina u slučaju ozljede na radu ili profesionalne bolesti, zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, knjigovodstvo za udruge, klizna skala, marketing za obrtnike, tražbine utvrđene pred sudom ili drugim nadležnim tijelom, koncesije i zaštitni znakovi, uzimanje u zakup kamiona, predujmovi za usluge, isporuke prijevoznicima u međunarodnom pomorskom i zračnom prijevozu, upravne mjere, ifric tumačenje, spajanje neradnih dana, poslovni izdaci, utvrđivanje dohotka od samostalne djelatnosti, prodaja umjesto polaganja stvari, shema abc metode, primjena najviše godišnje osnovice tijekom godine, uvođenje eura, obavješćivanje o programu zbrinjavanja viška radnika, polaganje, trgovina s inozemstvom, izračun zatezne kamate, roba, ugrožavanje proizvodnje od strane neodgovornih radnika, obveza davanja stvari određenih po rodu, analiza financijskih izvještaja za male poduzetnike, obveze proizašle iz sudjelovanja na specifičnim tržištima, obveza predaje isprava koje prate proizvod, sudska zaštita prava iz kolektivnog ugovora, goodwill poslovanje, povrat poreza inozemnim poduzetnicima, obračun plaća i drugog dohotka, rješenja gospodarskih inspektora prema drugim zakonima, revizija i analiza poslovnih i knjigovodstvenih izvještaja, izdavanje odobrenja za obavljanje domaće radinosti ili sporednog zanimanja, rad u smjenama, računi banaka na svoje usluge, vrste obrta, računovodstveni proces, obvezni elementi računa...
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum