POSLOVNE INFORMACIJE
Poslovni imenici Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


INFORMACIJE - BESPLATNI SAVJETI - ARHIVA

Pregled korisnih informacija i arhive besplatnih savjeta za male poduzetnike


Link na pregled ponude i opširnije informacije

Iz arhive članaka:

Uvjeti za obavljanje trgovačke djelatnosti, Obračun poreza na dohodak nakon otvaranja stečaja, Isticanje cjenika i obavijesti o prigovorima potrošača, Osobine koje karakteriziraju analizirane menadžere, Prinos do dospijeća, Mogućnost polaganja i podizanja gotovine sa i na devizni račun ovlaštenog mjenjača, Telemarketing i potrošački telefoni, Ovisnost rada nadzornog odbora o upravi, Otpis vrijednosti irashodovanje dugotrajne imovine, Preduvjet za raskid ugovora, Doprinosi, Uvjeti i postupci prijama u državnu službu, Postupanje sa zahtjevom za narudžbu velike količine, Usporedba metoda periodičnog i stalnog vođenja zaliha, Rizik vrijednosnice i njegovo mjerenje, Troškovi osoblja odnosno zaposlenih, Knjiženje i obračun troškova nabave robe koja se nabavlja iz inozemstva, Isključenje izvršenja uplatom novčanog iznosa, Izdavanje računa bez pečata, Povezivanje analize eksternih i internih faktora, Revizijski alati specifični za pojedine djelatnosti, Alternativna preraspodjela i shema održavanja pravednosti, Odgovornost za štetu, Pregled pristupa i modela za izradu valuacije, Carinski dug i revizija poslovanja, Dokumentacija o osnovi i obvezi plaćanja, Ulaganja, vrijeme i tržišta kapitala, Koncept računovodstvenog razdobua, Obveznici poreza u turističkoj djelatnosti, Oblici krivulja troška, Reprezentacija darivanjem suradnika i poslovnih partnera, Investicijske aktivnosti, Suvremeni sustavi obračuna troškova, Odnos proizvoda i marke, Elementi računa i predračuna, Pojam i definiranje projekta, Analitička metoda temeljena na ispitivanju funkcioniranja elemenata poslovanja, Uporaba odstupanja, Koeficijent zaduženosti, Motiviranje prodajnog osoblja na početku nove godine, Ugovori o djelu, Proizvodi kao tvorci i potrošači novčanog toka, Autonomni propisi o uvozu i izvozu, Prednosti i nedostaci postupka naplate, Uspješna priprema globalnih operacija, Interna kontrola, Povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje djelatnosti, Tko može obavljati obrt, Testiranje i implementacija ris-a, Ukupna kontrola nadzornog odbora nad upravom, Tablica standardnih troškova, Najmodavci stranci, Demokratičan stil, Investirani kapital, Usluge liječničkog vještačenja, Porezni principi u praktičnoj primjeni, Doprinos za zdravstvenu zaštitu u inozemstvu, Osigurnina, osigurani događaj i šteta, Projekt je proces integracije te stjecanja znanja i iskustava, Primjer, Kurirske i poštanske potvrde, Obrazloženje poslovno uvjetovanog otkaza, Međunarodna suradnja, Koncept nultog proračuna, Čimbenici menadžerske uspješnosti, Ograničenja u provođenju obračunskih plaćanja, Oblik i sadržaj izvješća interne revizije, Uplatni računi za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak, Mjerenje tržišnih razlika, Obrazovanje i razvoj managera, Postupak otkazivanja, Što određuje trajanje proizvodnje ...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum