POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


INTERNET USLUGE - INTERNET POSLOVANJE

Informacije o internet uslugama, reklamama na internetu, besplatnim ponudama...


Link na pregled ponude internet usluga

Iz arhive članaka:

Evidentiranje oporezivog manjka u poslovnim evidencijama, oblik ugovora o radu, objekt i predmet revizije, poslovna sposobnost, broj članova radničkog vijeća, pravo na naknadu plaće zbog bolovanja, reklamacije potrošača, najduže radno vrijeme, obavješćivanje i savjetovanje u posebnom slučaju, drugi dohodak ostvaren iz inozemstva, izdavanje računa bez pečata, pojam i značenje analize financijskih izvještaja, knjiga izlaznih računa, bilanca poduzeća i revizija poslovanja, obvezni doprinosi za obrtnika, sporazum, struktura prihoda, specifičnost utvrđivanja porezne osnovice i obračuna poreza, porezne stope i osnovice, iznajmljivanje soba, postelja i apartmana, izlaganje robe, raspolaganje utrškom, zamp i ugostitelji, plaćanje naknade zampu, troškovi usluga, klasifikacija troškova prema ponašanju na promjenu razine aktivnosti, obveza vođenja analitičke evidencije o nabavi i utrošku svih materijala, koeficijent tekuće likvidnosti, općeprihvaćeni računovodstveni koncepti, porez na dohodak, cvjećarski obrt, ugovor s fizičkom osobom kao zastupnikom, potraživanja od povezanih društava i iz zajedničkih poslova, stečaj glavnog dužnika, isplata regresa, događaji nakon izvještajnog razdoblja, knjiga blagajne, prijelazna rješenja prema prekršajnom zakonu, rješenja gospodarskih inspektora prema zakonu o trgovini, osnovica za obračun posebnog poreza, pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju u europskom društvu, solidarnost se ne predmnijeva, minimalni tehnički i opći sanitarni i zdravstveni uvjeti, odbacivanje tužbe zbog nenadležnosti, trgovina na malo, trgovina s inozemstvom i devizno poslovanje, naknada štete iz plaće, inventura, izdavanje dionica upisom, pričuve i zalihe, provođenje izbora, odbijanje zahtjeva za upis, obavijest o pravu na raskid ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija trgovca, priznavanje i mjerenje rashoda u trgovačkim djelatnostima, obične ili redovne dionice, ulaganja u nekretnine, knjigovodstveni konto, najmanje trajanje otkaznog roka, višestruko ustupanje, registracija poduzeća, računovodstveni standardi kao okvir financijskog izvještavanja, predstavnik radnika u pregovaračkom odboru, kamate u nenovčanim obvezama, plijenidba plaće, kumulativno ispunjavanje propisanih uvjeta, novine u oporezivanju usluga u poslovanju s inozemstvom, dugotrajna financijska imovina, cijene naftnih derivata, izvršenje usmenog rješenja, pojam i struktura kapitala, du pontov sustav pokazatelja, transakcije u vezi s dionicama, udjelima u trgovačkim društvima ili udruženjima, pravna regulativa o slobodnim zonama, obveze poreznih obveznika i njihova davanja, revizija financijskih izvještaja, ukidanje globe kao sankcije, odnos cijene i dobiti po dionici, sadržaj solidarnosti dužnika, obveza održavanja kvalitete javne usluge, najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa, odgovornost prenositelja, sniženje cijena i rasprodaja, odgovornost za ostavljanje oglasnih poruka i materijala, financijski izvještaji, koeficijent obrtaja ukupne imovine, račun dobiti i gubitka, rješenja pri uvozu, osnovica za obračun poreza kod korištenja službenih automobila u privatne svrhe, obveza vođenja popisa gostiju, transakcije u vezi s valutama, novčanicama i kovanicama, plaćanje prije roka, prestanak obveze, računovodstvo i izvještavanje planova mirovinskih primanja, bilanca dioničkog društva, mirovanje sezonskog obrta, rok zastare u slučaju prekida, primanja zaposlenih, punomoć za pregovaranje i sklapanje kolektivnog ugovora, naknada štete kupcima proizvoda sa greškom, shema evidentiranja podizanja gotovine i korištenje konta...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum