POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


POSLOVNE USLUGE NA INTERNETU

Usluge i pomoć za obrtnike, direktore, potrošače, kupce, vlasnike apartmana, udruge...


Link na pregled ponude i opširnije informacije

Iz arhive članaka:

  Korištenje godišnjeg odmora u dijelovima, telekomunikacijske usluge, uvjeti za paušalno oporezivanje samostalnih djelatnosti, evidentiranje dugotrajne imovine nabavljene na leasing, savjetovanje radničkog vijeća o otkazu, učinak pobijanja, pravo na povrat doprinosa za prvi stup mirovinskog osiguranja, uračunavanje kamata i troškova, godišnji obrazac, oporezivanje ugostiteljskih usluga građana u domaćinstvu, otkaz trajnoga obveznog odnosa, pravo povratka na prethodne ili odgovarajuće poslove radnika, pravo zaposlenja na drugim poslovima, posebni porezi, utvrđivanje rashoda od prodaje robe na malo, obveza radnika da obavijesti poslodavca o bolesti ili nekim drugim okolnostima, skraćeno radno vrijeme, postupci obrtnika kad izlaze iz paušalnog oporezivanja dohotka, promjena podataka u sudskom registru, ciljevi i predmet uređenja novog zakona o trgovini, sposobnost, pravo ispunitelja na naknadu, izum koji je u svezi s djelatnošću poslodavca, informacije o uvozu, provedba zaštite na radu, obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu na određeno vrijeme za stalne sezonske poslove, obveze poslodavca u zaštiti života, zdravlja i ćudoređa radnika, pravilnik o sadržaju evidencije državne potpore za obrazovanje i izobrazbu, štrajk u državnoj upravi i javnim službama, sudska nadležnost za obrtnike, izdavanje računa putem internete, trgovina na veliko direktno iz skladišta, predugovor, razvoj regulative i propisa koji se odnose na poduzetnike, obveze agencije prema ustupljenom radniku, ugovori sa vanjskim suradnicima, zakonska zabrana natjecanja, naknada plaće u slučaju bolovanja zbog ozljede na radu, otkup od poljoprivrednih prozvođača koji nemaju registriranu djealtnost, naknada plaće za vrijeme godišnjeg odmora, vraćanje radnika na posao u slučaju nedopuštenog otkaza, osnovice za plaćanje obveznih doprinosa, poslovne knjige i fi nancijski izvještaji, pravna regulativa o posebnom porezu na plaće, mirovine i druge primitke, popis imovine i obveza i inventura, otkaz kolektivnog ugovora, cijene poljoprivrednih proizvoda, izdavanje računa na licu mjesta, prodaja robe iz maloprodaje i izdavanje računa, bruto bilanca poduzeća, unaprijed plaćeni troškovi budućeg razdoblja, pravilnici o načinu ostvarivanja porezne olakšice obveznika poreza na dobit, priznavanje poslovnih rashoda kod tipičnog uslužnog poduzeća, izvod iz sadržaja proširenih granskih kolektivnih ugovora u gospodarstvu, evidencije o obračunanoj i isplaćenoj plaći, elektronički obavljene usluge, dugoročna rezerviranja za rizike i troškove, obvezne evidencije, suradnja središnje uprave i europskog radničkog vijeća, zaključak konta nakon revizije, ostala imovina dugotrajna namijenjena prodaji, isključenje izvršenja uplatom novčanog iznosa, dokumentacija za poticaje, sudjelovanje radnika u odlučivanju, računovodstveno praćenje kapitala, obvezni sadržaj financijskih izvještaja malih poduzetnika, sudska zabrana nezakonitog isključenja s rada i naknada štete, vještačenje, način naplate pri pružanju usluga strancima, prenošenje obrta na nasljednike i vođenje obrta nakon smrti obrtnika, ovlaštenja vijeća radnika europskog društva, prihodi od kamata, oporezivanje nakita od zlata i drugih plemenitih metala, račun za stomatološke usluge i njegov obvezni sadržaj, računi iznajmljivača, knjiženje nabave dugotrajne nematerijalne imovine, europsko radničko vijeće, sustavi pokazatelja i sintetički pokazatelji, raspored dobiti i gubitka, obveznost priključivanja na distribucijsku mrežu, otkazni rok, pozivanje dužnika, nabava uredskog pribora, postupanje sa dnevnim utrškom, organizacija seminara, obveze trgovaca prema zakonu o otpadu, pravo radnika na sudjelovanje u odlučivanju, mjesto polaganja, obveza plaćanja posebnog doprinosa za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, izdaci za komorski doprinos, članarine turističkim zajednicama i spomeničku rentu, zabrana noćnog rada, koeficijent obrtaja kratkotrajne imovine, isporuke koje su izjednačene s izvozom, raspored radnog vremena, porezno razdoblje, računovodstveno savjetovanje i pomoć, ukupna rentabilnost dionice, izvještaj o novčanim tokovima, izborni odbor, prednosti bescarinske zone, dugoročne obveze i njihovo knjiženje, ekonomičnost poslovanja i prodaje, koeficijent ubrzane likvidnosti, indeksna klauzula, remont, popravak i servisiranje, korištenje vlastitih proizvoda i usluga za reprezentaciju...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum