POSLOVNE INFORMACIJE
Imenik Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Usluge Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Internet Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Savjeti Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Trgovci Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


POSLOVNI IMENIK - HRVATSKA I SVIJET

Informacije i pregled ponude imenika, poštanski brojevi, adrese tvrtki...


Link na pregled imenika i drugih poslovnih informacija

IMENICI - SPECIJALIZIRANI IMENICI PO DJELATNOSTIMA
 
Agencije
Ambalaža i pakiranje
Apartmani
Arhitektura
Automobili
Dom i vrt
Ekologija
Elektronika
Filmska industrija
Financije
Gastronomija
Glazba
Graditeljstvo
Hrana i piće
Industrija
Institucije
Internet usluge
Izdavaštvo
Kultura i umjetnost
Mala industrija i obrt
Mali oglasi
Maloprodaja
Marketing
Medicina
Nekretnine
Obrazovanje
Obuća
Odjeća
Odnosi s javnošću
Online trgovina
 
Osiguranje i zaštita
Osobna njega
Poljoprivreda
Poslovanje
Poslovna kazala
Poslovni portali
Potrošači
Pravne tvrtke
Proizvodi
Promet
Putovanja i transport
Računalne tvrtke
Seoski turizam
Servisi
Smještaj
Sport i rekreacija
Strane tvrtke hrvatskih vlasnika
Telekomunikacije
Tiskarstvo
Toplice
Trgovina
Turističke agencije i udruge
Ugostiteljstvo
Ugostiteljstvo
Upravljanje prirodnim dobrima
Uredska oprema
Usluge
Veleprodaja
Vodiči
Yachting
 

Link na pregled ponude imenika i opširnije informacije
 
Podaci koji su uvršteni u standardne imenike su naziv poslovnog subjekta, ime i prezime vlasnika ili direktora, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, županija, telefon, fax i web adresa. Standarni imenici mogu se dopunjavati i drugim podacima. Za poslovne subjekte moguće je prikazati osnovne podatke koji uključuju puni naziv i skraćeni naziv, porezni broj i matični broj, punu adresu, telefon, faks, email, link na web site, žiro račune i listu djelatnosti za koje je poslovni subjekt registriran. Imenici koju su objavljeni na web stranicama, sastoje se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice.


ARHIVA - Iz arhive članaka

Obrtnik kao poslodavac, pravna regulativa o posebnom porezu na bezalkoholna pića, ugovori o izgradnji, puno i nepuno radno vrijeme, shema obračuna po radnom nalogu, smanjena odgovornost dužnikova nasljednika, pregovarački odbor, doktori stomatologije i zubni tehničari kao obveznici poreza, oslobođenje u okviru putničkog prometa, preraspodjela radnog vremena u trgovini, primjena propisa radnog prava u trgovini, prihvat ponude, optužni prijedlog, trajanje probnog rada, postupak pregovora, primjer sastavljanja primke i evidencije o zaduženju prodavaonice, izrada poslovnih stucija, ništetnost nagodbe, inspekcijski nadzor, zakonska subrogacija, odbor sindikata za kolektivne pregovore, proširen je popis proizvoda za koje se primjenjuje porezno oslobođenje pri uvozu, ispravak pretporeza, rad na crno ili sivoj zoni, definiranje i struktura troškova knjigovodstva, trgovac pojedinac, alkoholna i bezalkoholna pića u ugostiteljstvu, dospijeće i uplatni računi za plaćanje doprinosa i poreza, računovodstvo troškova i prihoda, oslobođenje od plaćanja doprinosa na osnovicu, pravo na potpunu naknadu, zabrana otkaza, obvezno sklapanje i obvezni sadržaj ugovora, ugovori o osiguranju, djelatnosti koje se oporezuju na način propisan za samostalnu djelatnost, utvrđivanje naknade plaće na teret poslodavca, potvrda ponude učinjene telefonom ili brzojavom, ponašanje u ispunjavanju obveza i ostvarivanju prava, bilance poduzeća, kratkoročne obveze po zaduženjima u nabavi, potraživanja za porez na dodanu vrijednost i pretporez, ugovor o radu na određeno vrijeme, izvod iz zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, doprinosi za obvezna osiguranja za osobe koje obavljaju drugu djelatnost, usmena rješenja u zapisnik, pristup javnim uslugama, utvrđivanje godišnjeg paušalnog poreza na dohodak, pravna regulativa o porezu na dohodak, prekršaji udruga poslodavaca i udruga poslodavaca više razine, prava osobnosti, troškovi plaća zaposlenika, dani predujmovi za robu, pojam amortizacije, zaštita od strane sindikata, špedicija, raspored troškova kod poslovnih subjekata koji obavljaju uslužnu djelatnost i djelatnost trgovine, isporuka kupljene robe na adresu kupca, mogućnost izbora više osnovice, pravo na naknadu plaće, ugovori pravne osobe, pojam i sadržaj računovodstvene regulative, pokretanje postupka kod državnog inspektorata, podrijetlo riječi bilanca i obilježja aktive i pasive, sporazumi o koncesijama za usluge, pravo radnika da izvanrednim otkazom otkaže ugovor o radu, priznanje duga, sudska zaštita prava na udruživanje, uputa nije ispunjenje, platni promet s inozemstvom preko stranih tvrtki, pisani otpravak usmenog rješenja, ugovor o radu za privremeno obavljanje poslova, odredbe u vezi raskida ugovora, formule za izračun rata kredita, izračun neto plaće, evidentiranje poslovnih događaja u evidencijama obrtnika, dan plaćanja novčane obveze, pojam financijskih izvještaja, konsolidirani i odvojeni financijski izvještaji, kalkulacija nabavne cijene, utvrđivanje standardnog troška, dodatni doprinos za mirovinsko osiguranje za staž osiguranja s povećanim trajanjem, struktura kapitala dioničkog društva, odgovornost poslodavaca, uvjeti za rad pregovaračkog odbora, naknade troškova zaposlenicima, pravilnik o gospodarenju otpadnim uljima, troškovi osoblja odnosno zaposlenih, nepošteno trgovanje, prava radnika zaposlenih u trgovini, nastupanje pred sudom, internet bankarstvo, poticaji za pokretanje proizvodnje, poseban porez, upis u registar proizvođača, knjigovodstvo za servise, obveze obrtnika prema zaposlenima, pravna regulativa o naknadi za pružanje usluga u pokretnim komunikacijskim mrežama, biološka imovina...

Pregled
 

Web portal InternetImenik.com - Impresum