POSLOVNE INFORMACIJE
Imenik Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Usluge Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Internet Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Savjeti Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Trgovci Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


IMENIK ZA PODRUČJE HRVATSKE

Imenik web stranica, adresa, telefona, mobitela, fax brojeva...


Link na pregled imenika i drugih poslovnih informacija

IMENICI - SPECIJALIZIRANI IMENICI PO DJELATNOSTIMA
 
Agencije
Ambalaža i pakiranje
Apartmani
Arhitektura
Automobili
Dom i vrt
Ekologija
Elektronika
Filmska industrija
Financije
Gastronomija
Glazba
Graditeljstvo
Hrana i piće
Industrija
Institucije
Internet usluge
Izdavaštvo
Kultura i umjetnost
Mala industrija i obrt
Mali oglasi
Maloprodaja
Marketing
Medicina
Nekretnine
Obrazovanje
Obuća
Odjeća
Odnosi s javnošću
Online trgovina
 
Osiguranje i zaštita
Osobna njega
Poljoprivreda
Poslovanje
Poslovna kazala
Poslovni portali
Potrošači
Pravne tvrtke
Proizvodi
Promet
Putovanja i transport
Računalne tvrtke
Seoski turizam
Servisi
Smještaj
Sport i rekreacija
Strane tvrtke hrvatskih vlasnika
Telekomunikacije
Tiskarstvo
Toplice
Trgovina
Turističke agencije i udruge
Ugostiteljstvo
Ugostiteljstvo
Upravljanje prirodnim dobrima
Uredska oprema
Usluge
Veleprodaja
Vodiči
Yachting
 

Link na pregled ponude imenika i opširnije informacije
 
Podaci koji su uvršteni u standardne imenike su naziv poslovnog subjekta, ime i prezime vlasnika ili direktora, ulica i kućni broj, poštanski broj, grad, županija, telefon, fax i web adresa. Standarni imenici mogu se dopunjavati i drugim podacima. Za poslovne subjekte moguće je prikazati osnovne podatke koji uključuju puni naziv i skraćeni naziv, porezni broj i matični broj, punu adresu, telefon, faks, email, link na web site, žiro račune i listu djelatnosti za koje je poslovni subjekt registriran. Imenici koju su objavljeni na web stranicama, sastoje se od vlastitih sadržaja, sadržaja partnera i oglašivača, besplatnih sadržaja, sadržaja kreiranih od strane posjetitelja, te linkova na vanjske stranice.


IZ ARHIVE ČLANAKA

Računi bez potpisa i pečata, revizija i analiza u funkciji ciljeva i kvalitete financijskog izvještavanja, pravilnik o obliku i sadržaju prijave poreza na promet nekretnina, reprezentacija i porez na dohodak, obrtnici bez školske spreme, kodeks profesionalne etike, primanje na posao sezonskih radnika, slučajevi kad je prijeboj isključen, suglasnost i odobrenje, regresna odgovornost radnika, evidencija građevinskih objekata, postrojenja i opreme, slanje računa putem emaila, obveza zasnivanja radnog odnosa s poslovođom, osnovica za obračun obveznih doprinosa, sklapanje ugovora o radu i prijava radnika nadležnim tijelima socijalnog osiguranja, financijski instrumenti: priznavanje i mjerenje, stručno osposobljavanje za rad, registar dužnika, upravna rješenja inspektora, pravna regulativa o porezu na dodanu vrijednost, definicija reprezentacije u propisima, računovodstvo troškova i upravljačko knjigovodstvo, poticaji za poduzetnike početnike, troškovi posudbe, primjena običaja i prakse, pojam i vrste troškova, oblik ponude, ugovorna zabrana natjecanja, mirovinsko osiguranje, uvjeti za obavljanje obrta, licence za obavljanje djelatnosti, sudjelovanje u odlučivanju u europskom društvu u posebnom slučaju, kriteriji klasifi kacije troškova i vrste troškova, metode vrednovanja zaliha proizvodnje i gotovih proizvoda, poticaji poslodavcu koji zapošljava osobe s invaliditetom, shema evidentiranja prodaje sirovina i materijala, prodaja radi pokrića troškova čuvanja, čuvanje poslovne tajne, izvještaj o promjenama kapitala, pravo na izvanredni otkaz, pregovarački odbor između radnika i poslodavaca, pravila evidentiranja na kontima, sustav dvojnog knjigovodstva, isticanje cjenika i obavijesti o prigovorima potrošača, unutarnja kontrola poslovanja, poslodavac koji obavlja gospodarsku djelatnost i povezani poslodavci na razini europske unije, ispunjenje od strane dužnika ili treće osobe, obrtnici obveznici poreza na dobit, određivanje plaće, pojam i sadržaj, prijenos imovine s kupaca, članarina turističkoj zajednici i spomenička renta, mjesta troškova nabave, zastara na nepodmirena dugovanja, trajanje pripravničkog staža, obveze po osnovi kratkoročnih zajmova, kredita, predujmova, depozita i jamstava, krediti za poticaj proizvodnje, naknada plaće na teret sredstava zavoda i državnog proračuna, rokovi plaćanja doprinosa, poslovne knjige, objava rone na prodaju putem oglasnika, pravo na otpuštanje radnika, obavljanje obrta u izdvojenom pogonu, deklariranje ekoloških poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, vođenje poslovnih knjiga i evidencija, tehničke upute, upute za uporabu, servis, jamstveni list, otvaranje i zaključak poslovnih knjiga, pravna osobnost udruge, shema evidentiranja prodaje gotovih proizvoda, financijske usluge i usluge u vezi s osiguranjem, kontrola cijena prema zakonu o iznimnim mjerama kontrole cijena, zastara kod plaćanja komunalija...

 ARHIVA
 

Web portal InternetImenik.com - Hrvatski web portal