POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


Prodaja putem interneta

Što sve treba prije početka prodaje putem web stranica i interneta


Link na pregled ponude i opširnije informacije
Osim velikih trgovačkih centara koji su nam olakšali kupovinu jer sada imamo sve na jednom mjestu, još lakši šoping nudi nova tehnologija. Cijeli šoping možete obaviti, a da se i ne pomaknete iz svoje udobne fotelje. Unatoč zavidnoj penetraciji interneta što iznosi više od 40 % i uvođenju široko pojasnih internet veza, iz pozicije kupaca postoji još uvijek suzdržanost prema internet kupovini, što je uzrokovano strahom od zlouporabe podataka o kupcu i kartici, nepoznavanje sigurnosnih protokola i neinformiranošću korisnika o načinu i prednostima internet kupovine.

U internet trgovini sudjeluju tri subjekta: kupac, trgovac i banka. Među tim subjektima je važno i potrebno osigurati sigurnu komunikaciju. Sve je potrebno izvesti preko sigurnih veza (secure connection) te što jednostavnije tako da kupac ne mora ispunjavati deset formulara. Pri ocjeni sigurnosti internet trgovine također treba uzeti u obzir da se krađa podataka treba izvršiti u vrlo kratkom roku pri prijenosu informacija koji je znatno brži od klasičnog poslovanja, ali i da je internetska trgovina priznati i uvriježeni način trgovanja u svijetu. Drugim riječima, rizik je praksa ocijenila prihvatljivim. Dakako,  sigurnost i dalje ostaje važan element za svakog potencijalnog novog kupca putem Interneta. Ako prodavatelj ne ulijeva sigurnost kupcu, ovaj mu neće povjeriti svoje povjerljive podatke.

Bez obzira na recesiju, vrijeme koje je pred nama može se iskoristiti za povećanje prisutnosti i prodaje na webu, kao i upotrebu novih marketinških tehnologija vezanih uz internet. Poslovanje preko interneta ima svoje principe i strategije koje treba usvojiti i primijeniti. Krivi potezi mogu postati skupa igra koja stavlja ključ u bravu vaše tvrtke. Potrebno je zadovoljiti neke kriterije prije početka prodaje putem weba. Nemojte kretati u prodaju dok baza nije popunjena svim proizvodima. Ako počnete s oglašavanjem dok se u bazi nalazi samo nekoliko proizvoda, velika je vjerojatnost da ćete postići kontraefekt i potencijalne kupce posjetitelje doslovno otjerati sa stranice.

Novo izvješće o internetskoj kupnji, koje je u ožujku u Bruxellesu predstavila Europska komisija i njena povjerenica za zaštitu potrošača, pokazuje da je on-line kupnja sve popularnija u EU. Unazad dvije godine postotak europskih potrošača koji su kupili barem jedan proizvod preko interneta povećao se sa 27% na 33% posto. Pritom prednjače nordijske zemlje gdje se taj postotak kreće i preko 90 posto, dok je u zemljema poput Velike Britanije, Francuske i Njemačke više od 50% korisnika prošle godine obavilo barem jednu kupnju. Tržišta u ostalim zemljama također brzo rastu. Zaključak je samo jedan; poduzetnici, otvorite svoju internet trgovinu na vrijeme!
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
Iz arhive članaka

Informatika kao potpora marketingu, konsolidacija i subjekti posebne namjene, utemeljenje udruge, obračun poreza na dohodak, dostava, imovina poduzeća u ovrsi, kontni plan za trgovačka društva i ostale obveznike poreza na dobit, porezno i poslovno savjetovanje, interna stopa rentabilnosti, agencija za privremeno zapošljavanje, primjeri obračuna javnih davanja pri isplati drugog dohotka, nematerijalna imovina, prihvat od strane upućenika, priznavanje poslovnih rashoda kod tipičnih uslužnih poduzeća, isporuka u svezi s humanitarnim priredbama, sadržaj razreda i skupina konta kod knjigovodstva obrtnika, evidencije u poslovnim knjigama pekarskog obrta, porezni status promidžbenih predmeta, trgovina na veliko, računovodstveno praćenje rashoda, izglasavanje i isplata dividendi, obavljanje obrta, nabava robe na aukcijama, pravilnik o vođenju evidencije o plaćenom porezu na premije osiguranja, poništenje izbora, raspuštanje radničkog vijeća i isključenje njegova člana, supoduzetništvo i poduzetnička plaća, izdavanje računa u stranoj valuti, knjiga inventara, obveza registracije inozemnih poduzetnika koji u tuzemstvu obavljaju isporuke dobara i usluga, dozvoljene stope za otpis robe, rad firme bez stalno zaposlenih, strukturna bilanca poduzeća, olakšice u plaćanju doprinosa za radnike koji se zapošljavaju po prvi put, pojam europske zadruge, zaštita privatnosti radnika, prekomjerno oštećenje, uvjeti stručne spreme, metoda varijabilnih troškova, pojam i računovodstveni obuhvat kratkotrajne imovine, podaci koji se ne smiju tražiti, zaštita predstavnika radnika u domaćoj pravnoj praksi, najniža mjesečna osnovica za nepuno radno vrijeme, shema evidentiranja nabave, uskladištenja i utroška zaliha sirovina i materijala, osnovica za plaćanje doprinosa za radnike izaslane na rad u inozemstvo, četvrta skupina rješenja, obveze poslovođe u trgovini, status usluga u odnosu na porezne stope, poštanske usluge, usluge kreditiranja u poslovanju s inozemstvom, sastavljanje satnice za rad, bilanca i rezultati poslovanja, utemeljenje drugih pravnih osoba, analitički konto zaliha sirovina i materijala, radu u smjenama u proizvodnji, ustupanje umjesto ispunjenja ili radi ispunjenja, obveza isticanja maloprodajne cijene i izdavanja računa, naknade plaće za rodiljni dopust, pravo jamca na prethodno osiguranje, troškovi polaganja, sudska nadležnost za zabranu štrajka i isključenja s rada, pravilnik o posebnom porezu na kavu i rukovanju markicama za označavanje kave, obveza donošenja pravilnika o radu, financijski instrumenti: prezentiranje, pravilnik o porezu na dohodak, poslovna sposobnost maloljetnika za sklapanje ugovora o radu, uvjeti za obavljanje obrta kod fizičkih osoba, izbor povjeren trećoj osobi, privremeno skidanje pečata i otvaranje prostorija, zakoni o obrtu, koeficijent zaduženosti, primjeri obračuna poduzetničke plaće, posebni porez na primitke od drugog dohotka, ravnopravnost sudionika u obveznom odnosu, oslobođenje jamca zbog vjerovnikova odugovlačenja, deklariranje predmeta široke potrošnje i igračaka, vrste poslovnih knjiga, rok stjecanja prava na godišnji odmor, informacije kao pretpostavka poslovnog odlučivanja, obveze poslodavca prema noćnim i smjenskim radnicima, plaće radnika u trgovini, prigovori upućenika, vjerovnik čija je tražbina osigurana, povrat plaćenog poreza na dodanu vrijednost za nabavljenu opremu za obavljanje djelatnosti, prestanak uvjeta za paušalno oporezivanje i radni postupci u poreznoj upravi, kad je činidba nedopuštena, shema evidentiranja uskadištenja i utroška zaliha materijala, isplata naknada, nagrada i potpora, računovodstvo kapitala drugih tipova trgovačkih društava, otkaz u slučaju profesionalne nesposobnosti za rad, zakoni o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjeni sukladnosti, sindikalna članarina...

 

Web portal InternetImenik.com - Impresum