POSLOVNE INFORMACIJE
Poslovni imenici Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


INFORMACIJE, KORISNI PRILOZI, PREGLEDI

Ekonomija, pravo, financije, pregled korisnih informacija i besplatnih savjeta...


Link na pregled ponude i opširnije informacije

Iz arhive članaka:

Rad u punom ili u nepunom radnom vremenu, rješenje u upravnoj inspekcijskoj stvari, povezanost financijskih izvještaja, ustupanje prava prema trećemu odgovornom za nemogućnost ispunjenja, digitalni potpis kod naplate, isplata u gotovini primitka koji ne podliježu oporezivanju, osnovica za naknadu plaće, knjigovodstvene web stranice, zaštita od prevara u poslovanju, promjene u bilanci, nagrada radniku pored plaće, komparativni prikaz različitih računovodstvenih načela, troškovi ispunjenja, postupak prije otkazivanja, standardni troškovi i područja njihove primjene, evidencija o radnicima zaposlenim kod poslodavca, klasifikacija troškova prema položaju u financijskim izvještajima, podjela imovine udruge, učinak prava zadržanja, obračun utrška, sastavljanje planova poslovnih subjekata, plaćanje komunalija, kapital trgovačkih društava, razvoj računovodstvene regulative, prava obrtnika u sustavima socijalnih osiguranja, garancije za kredite, sloboda ugovaranja načina sudjelovanja radnika u odlučivanju, preraspodjela radnog vremena, nematerijalna imovina i osnovna sredstva za rad, dnevnik, središnji obrtni registar, izdaci za osobni prijevoz i pdv, blagajnička uplatnica, literatura za knjigovodstvo, kratkoročne obveze i pasivni obračunski konti kod obračuna dnevnica, obveza ispostavljanja računa, obveze obrtnika prema radnicima u slučaju privremene obustave obrta, sastavljanje i sadržaj bilance, dostava odluke o pravima i obvezama iz radnog odnosa, jednogodišnji rok zastare, praćenje dospjelih obveza, ništetnost odricanja od prava na godišnji odmor, raspodjela nenovčane imovine vlasnicima, pravilnik o djelatnostima iznajmljivanja stanova, soba i postelja putnicima i turistima, naplata karticama kod prodaje usluga, poticaji za inovatore, izvještaj o novčanom toku kod redovitog poslovanja, udruge više razine, računovodstvena načela i standardi kao okvir, doprinosi za mirovinsko osiguranje, ino poslovni subjekti, razvoj računovodstvene regulative u svijetu, limiti povezani s imovinom planova definiranih primjanja, financijski rashodi, zapošljavanje radnika u trgovini, svrha sastavljanja izvještaja o novčanom toku, utvrđivanje rezultata izbora, prividan ugovor, naknade zampu, vrednovanje značajnih elemenata financijskih izvještaja, središnja uprava, zastarjela tražbina, registracija udruge, zastara u slučaju obnove, internet bankarstvo za kunsko i devizno plaćanje, upravni nadzor, suglasnost za sklapanje ugovora, oporezivanje pekarskih proizvoda, pravilnik o ...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum