POSLOVNE INFORMACIJE
Poslovni imenici Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


INFORMACIJE I POSLOVNE VIJESTI - GOSPODARSTVO

Pregled korisnih informacija i besplatnih savjeta za male poduzetnike, razne gospodarske teme...


Link na pregled ponude i opširnije informacije

Iz arhive članaka:

Knjigovodstvo za poduzeća, dividenda po dionici, obveza prijave radnika nadležnim tijelima mirovinskog i zdravstvenog osiguranja, kad dužnik dolazi u zakašnjenje, samostalno knjigovodstvo, privatna praksa stomatološke djelatnosti i djelatnosti zubnih tehničara, izmjene poreza i davanja, pravila dobrog knjigovodstva, vremenska razgraničenja, rezerve, sudjelovanje predstavnika radnika u radu pregovaračkog odbora, zakašnjenje u ispunjavanju ugovornih obaveza, komisiona prodaja robe, otpust duga jamcu, razdoblje amortizacije, besplatni savjeti za obrtnike, utjecaj uvođenja oiba na isplate primitaka od drugog dohotka, troškovi amortizacije kod otplate kredita, obračun naknade kod proizvođača, prijelazno razdoblje u poreznim obvezama, predmnjeva solidarnosti, računovodstveno praćenje tipičnih poslovnih događaja, zamjena ispunjenja, poslovni primici, pregovaranje o zajedničkim projektima, računovodstveno praćenje prihoda, obveza obračuna i isplate kamata na predujam, novac, kratkoročna potraživanja, kratkoročna financijska imovina i aktivni obračunski konti, poslovne knjige obrtnika servisera, otvaranje stečaja, prijenos upute, reklamacije javnih usluga, pravilnik o državnoj potpori za istraživačko razvojne projekte, obavljanje obrta i radni odnos, pravo na uvećanje osnovnog osobnog odbitka za invalidnost, knjigovodstvo za trgovine, rad članova obitelji u obrtu, uvod u upravljačko računovodstvo, zastara poreznih obaveza, europska zadruga čiji su osnivači fizičke osobe ili jedna pravna i fizičke osobe, obrasci za carinu kod izvoza, valorizacija osnovice za naknadu, usmeno rješenje u sklopu zapisnika o obavljenom inspekcijskom nadzoru, državni poticaji i nepovratna sredstva, klasifikacija troškova prema prirodnoj vrsti, solidarnost jamaca, faktura dobavljača, novčana obveza kod trgovačkih ugovora, obvezni liječnički pregledi određenih radnika u trgovini, naknada plaće za vrijeme privremene nesposobnosti za rad uzrokovane ozljedom na radu, osnaženje ugovora kojem nedostaje potreban oblik, poticaji za žensko poduzetništvo, neopozivost i učinak izbora, učinak žalbe na izvršenje rješenja, uvjeti za obavljanje djelatnosti, prigovori na sadržaj i kvalitetu, radnička prava u praksi, porez na dobit, zakašnjenje jednog dužnika i priznanje duga, podnošenje tužbe, dioničko društvo, pravo radnika u trgovini na naknade, nagrade, potpore i otpremnine, zabrana nejednakog postupanja prema trudnicama, sanitarna inspekcija, knjigovodstveni servis, evidencija, dužnost poštivanja propisa u svezi s radnim odnosom, analiza financijskih izvještaja, učinci zabrane odbitka pretporeza na porezno priznate rashode reprezentacije, odsutnost uzajamnosti, vrste novčanih tokova, državni poticaji, stope posebnog poreza i njihova primjena na ukupnu mjesečnu osnovicu, sredstva pobijanja, međusobne tražbine iz ugovora o prometu robe i usluga, načini davanja otkaza, pravila o obračunavanju i plaćanju posebnog poreza te oslobađanju od plaćanja posebnog poreza, povratna naknada, obvezne evidencije u trgovini na malo cvijećem, metode sastavljanja izvještaja o novčanom toku, dosadašnja zakonska regulativa, noćni rad, vrste isprava, zemljišta, pojam i obilježja upravljačkog računovodstva, javni kapital, pravna regulativa o posebnom porezu na primitke od samostalne djelatnosti i ostale primitke, prihodi od prodaje robe, uplatni računi za doprinose i članarine, prijevoz robe u tuzemstvu i u međunarodnom prijevozu... >>
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum