POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


INTERNET USLUGE - Besplatna prijava na tražilice i hrvatske domene

Informacije o internet uslugama, internet servisima, internet oglasi, besplatne domene...


Link na pregled ponude internet usluga

Iz arhive članaka:

 Pravna regulativa o porezu na promet nekretnina, konto analitičkog knjigovodstva dugotrajne imovine, prihodi od najamnina, marketnig za mala poduzeća, zakoni o državnom inspektoratu, plaća radnika zaposlenog kod obrtnika, zarade po dionici, kad je određivanje roka ostavljeno jednoj strani, dugotrajna materijalna imovina, prestanak ugovorne zabrane natjecanja, primjeri evidencija i knjiženja u trgovini na malo, knjigovodstvo za početnike, rezervni dijelovi, ovlasti sanitarne inspekcije, vrste inventure, postavljanje automata u ugostiteljske objekte, pristupanje dugu u slučaju preuzimanja neke imovinske cjeline, istraživanje i procjena mineralnih resursa, ograničenje prava djelatnika, organizacija blagajničkog poslovanja, gubitak prava na naknadu, arbitraža i mirenje, polaganje utrška, sastavljanje isprave, smrt ili nesposobnost jedne strane, sastavljanje financijskih izvještaja, propisi koji utvrđuju porezne olakšice, oslobođenja i poticaje, računovodstvo kao znanstvena disciplina, obveza sastavljanja prijave poreza, definiranje djelatnosti trgovine, međunarodna računovodstvena udruženja i odbori, neplaćeni dopust, definiranje obveza, računi bez potpisa odgovorne osobe, porezi na dobit, besplatni knjigovodstveni savjeti, proizvodnja u toku, povlaštene dionice, obveze trgovaca za isticanje obavijesti o načinu podnošenja prigovora potrošača, naknada plaće za rodiljni i roditeljski dopust, mjesto ispunjenja novčanih obveza, privremena obustava i mirovanje obrta, obveza zapošljavanja osoba s invaliditetom, internet bankarstvo i prevare, obveze za naknadu za ambalažu, raspored radnog vremena u trgovini, pojam i sadržaj konta, uplatnice iz inozemstva, novčani zajmovi i kreditiranje, obvezni doprinosi za vrijeme privremene obustave obrta, besplatni pravni savjeti, ispravak pretporeza kod promjene uvjeta mjerodavnih za oporezivanje, volja za obnovom, iskazivanje naknade kod trgovca na malo, prekid pregovora sa radnicima kod sukoba interesa, europsko radničko vijeće utemeljeno sporazumom, troškovi poslovanja privatnih poduzetnika, djelomično ispunjenje, pravilnik o utvrđivanju visine nagrada i naknada troškova zastupniku po službenoj dužnosti, sustav oporezivanja, pisano ili usmeno upozorenje, najblaža sankcija, izvozna dokumentacija, izvanbilančna evidencija, zdravstvena djelatnost u sustavu oporezivanja, deklariranje obuće, prihodi obrtnika, prednost pri stručnom osposobljavanju i školovanju, prihodi od prodaje kod poduzeća koja se bave trgovinom, pravni lijekovi u prekršajnom postupku, deklariranje tekstila, zaštita prava, ostvarivanje porezne olakšice obveznika poreza na dobit, oporezivanje ugostiteljskih usluga smještaja, konto glavne knjige, nabava robe i kalkulacija maloprodajne cijene, mjere osiguranja radnog procesa, predzaključni radovi...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum