POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


INTERNET USLUGE - Brzi pregled usluga

Informacije o internet uslugama, internet tražilicama, internet oglasima, besplatnim ponudama...


Link na pregled ponude internet usluga

Iz arhive članaka:

Poslovanje preko internet bankarstva, raspored troškova, pravilnik o osobnom identifikacijskom broju, prijelaz vjerovnikovih prava na jamca, stopa ugovornih kamata, godišnji odmor i plaćeni dopust, sheme knjiženja osnovnih poslovnih procesa, robno knjigovodstvo, smanjenja paušalnog poreza na dohodak, naknada plaće za bolovanje na teret države, razvoj, definiranje i struktura računovodstva, proizvodi, unutarnja organizacija radnog procesa, pravo izbora, izvanredni otkaz ugovora o radu, isplata u gotovini primitka koji se ne smatraju dohotkom, suodlučivanje, obveza plaćanja poreza za vrijeme privremene obustave obrta, obavijest o proizvodu i deklaracija na proizvodu, davanje u najam motornog vozila, trgovina na malo cvijećem, obračun naknade kod uvoznika, privremena obustava obrta, uvjeti za rad radničkog vijeća, zaštita sindikalnih povjerenika, obveza isticanja cijena proizvoda i usluga, prihodi od prodaje proizvoda i usluga, pravila o obliku izvješća o pruženim uslugama u pokretnim elektroničkim komunikacijskim mrežama, uplatni računi, pretpostavka rada u punom radnom vremenu, prikupljanje i zaštita imovine od prisilnog izvršenja, studenti na obveznoj praksi u djelatnosti trgovine, obvezne poslovne knjige za obrtnike, pokretanje i započinjanje prekršajnog postupka, otpremnina, računovodstveni i knjigovodstveni standardi, financijski prihodi, poslovni događaji kao input računovodstvenog procesa, plaćanje pretplate, knjigovodstveni servisi i usluge, osobni identifikacijski broj, zdravstveno osiguranje, materijalni troškovi za održavanje redovnog poslovanja, ugovor o pristupanju dugu, rokovi zastare kod ugovora o osiguranju, prihvat posredne ponude, podnošenje prijave poreza na dodanu vrijednost, otkup proizvoda od poljoprivrednika, pravna regulativa o posebnim porezima na osobne automobile, drugi dohodak koji se isplaćuju umirovljenicima, djelovanje udruga, sporazum stranaka i njegovi učinci, problemi i značenje vrednovanja elemenata financijskih izvještaja, određivanje roka, predmet kolektivnog ugovora, korištenje službenih automobila u privatne svrhe, predmet oporezivanja posebnim postupkom, računovodstveno praćenje trgovačke robe, najava i korištenje prava, troškovi dugoročnih rezerviranja, stavrni konto, komparativni račun dobiti i gubitka poduzeća, čimbenici razvoja upravljačkog računovodstva, pojam i obilježja računovodstvene profesije, shema evidentiranja vrijednosnog uskaldištenja sirovina i materijala u skladištu, shema evidentiranja inventurnog manjka sirovina i materijala u skladištu, broj članova pregovaračkoga odbora, rok za okončanje postupka mirenja, uzdržavani članovi uže obitelji i uzdržavana djeca, oblici jamstva, opći rok zastare, nastanak prihoda od ukidanja dugoročnih rezerviranja, obustava, mirovanje i prestanak obrta, prijave cjenika, odnosno tarife prije njihove primjene, statut udruge, otkaz ugovora o radu sklopljenog na određeno vrijeme, izdavanje predračuna ...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum