POSLOVNE INFORMACIJE
Adresar Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Usluga Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Internet poslovi Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Krediti Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Trgovine Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


Pretraživanje i pregled poslovnih usluga

Financije, knjigovodstvo, radni odnosi, štednja, krediti, sklapanje ugovora o radu...


Link na pregled ponude i opširnije informacije

Iz arhive članaka:

Sporedna prava iz radnog odnosa, knjigovodstvene pogreške i metode njihova ispravljanja, raspored korištenja godišnjeg odmora, umanjenje vrijednosti dugotrajne nematerijalne imovine, dugoročna rezerviranja, domaća računovodstvena udruženja i odbori, pravilnik o paušalnom oporezivanju samostalnih djelatnosti, evidencija upotrebe vlastitih proizvoda, robe ili usluga, zapošljavanje radnika i sklapanje ugovora o radu, pravna regulativa o financiranju jedinica lokalne i područne, doprinos za zapošljavanje i doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, povezanost dijelova računovodstva, sporazum o sudjelovanju radnika u odlučivanju u europskom društvu, plaćanja prema propisima o platnom prometu u zemlji, isključenje pobijanja, tražbine određenih osoba, zapisnik kao javna isprava, zalihe sirovina i materijala, rezervnih dijelova, sitnog inventara i predujmovi za zalihe, knjigovodstvo u maloprodaji, osnovne poslovne knjige, propisi koji uređuju obveze glede opće sigurnosti proizvoda na tržištu, utvrđivanje rezultata poslovanja, ispunjenje poslovno nesposobnom vjerovniku, štrajk i štrajk solidarnosti, kapital obrtnika, prestanak obrta, konkurencija u ugostiteljstvu, potraživanja za upisani a neuplaćeni kapital, obavljanje obrta, samostalnog zanimanja i/ili poljoprivrede uz radni odnos, poslovne knjige za evidenciju kupaca i dobavljača, prihodi nenovčane transakcije koje uključuju usluge oglašavanja, zabrana djelovanja udruge, provedba revizije financijskih izvještaja prema međunarodnim revizijskim standardima, naknade za telekomunikacije, analiza financijskih izvještaja pomoću skupina pokazatelja na primjeru poduzeća, plaćanje temeljeno na dionicama, arbitražno rješavanje spora, prenošenje godišnjeg odmora u sljedeću kalendarsku godinu, rad turističkih agencija, udjeli članova u zadružnim subjektima i slični instrumenti, isključenje s rada, doprinosi i porez na poduzetničku plaću, ugovoreni oblik, obvezno osiguranje obrtnika, samostalnih profesija i poljoprivrednika, radna knjižica i postupanje poslodavca s radnom knjižicom, odnos računovodstvenih pretpostavki, načela i standarda, otkup motornih vozila, računovodstveno praćenje sitnog inventara, autoguma i ambalaže, utvrđivanje rezultata poslovanja obrtnika, pobude za sklapanje ugovora, stavljanje firme u mirovanje, pooštrenje prekršajne represije, knjigovodstvo za obrtnike, kad su objekt obveze stvari određene po rodu, sadržaj zapisnika, obavljanje obrta, samostalnog zanimanja i poljoprivrede uz mirovinu, programi nagrađivanja lojalnosti kupaca, opoziv ovlaštenja danog upućeniku, natječaji za javnu nabavu, struktura rashoda, obavijest o članovima europskog radničkog vijeća, zastara, uvod u knjigovodstvo, propisane poslovne knjige i evidencije, pravna regulativa o porezu na premije kasko osiguranja, pravo na odbitak pretporeza po ulaznim računima, izdavanje potvrde o zaposlenju i vraćanje isprava, transakcije trezorskim dionicama i dionicama grupe, sloboda uređivanja obveznih odnosa, financijski izvještaji kao output računovodstvenog procesa, prijava promjene podataka, mjesta troškova osnovne djelatnosti, predmet zakona o radu, poslovne knjige i druge evidencije pekarskog obrta, obvezni sadržaj pisanog ugovora o radu, odnosno pisane potvrde o sklopljenom ugovoru o radu, područja upravljačkog računovodstva, rad agencija za nekretnine, najniža mjesečna osnovica za plaćanje doprinosa ako se plaća isplaćuje za dio mjeseca, prodaja trezorskih dionica, vijeće radnika europskog društva, troškovi usluga kod odobravanja kredita, porez na priređivanje zabavnih igara i igara na sreću, izračun glavnice kredita, nabava uredskog materijala putem natječaja, rashodi, pravo na povećanu plaću, naknada za neiskorišteni godišnji odmor, osobni odbitak na području posebne državne skrbi, dobit po dionici, primici od drugog dohotka, reprezentacija i pdv ...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum