POSLOVNE INFORMACIJE
Info Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Info Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Info Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Info Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Info Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


POSLOVNE USLUGE - PODUZETNIŠTVO

Arhiva korisnih članaka i savjeta, pregledi poslovnih usluga...


Link na pregled ponude i opširnije informacije

Iz arhive članaka:

Trgovina na veliko i trgovina na malo, nabavna vrijednost prodane robe, inspekcijski nadzor poslovanja obrtnika, rentabilnost imovine, računovodstveno praćenje nabave, uskadištenja i utroška zaliha sirovina i materijala, rad europskog radničkog vijeća, kalkulacija maloprodajne cijene, poduzetnička plaća, pravilnik o gospodarenju otpadnim gumama i pravilnik o gospodarenju otpadnim vozilima, pomoćne poslovne knjige, polazni podaci i realna bilanca, dospijeće doprinosa i evidencije, izvozne deklaracije, koeficijent obrtaja potraživanja, dugotrajna imovina iznad visine kapitala trgovačkog društva, umanjenje imovine, besplatni programi za knjigovodstvo, pisano priznanje i osiguranje zastarjele obveze, računovodstveno praćenje kratkotrajnih potraživanja, pozitivne tečajne razlike, tvrtka i sjedište obrta, sudjelovanje radnika u općoj ili sektorskoj skupštini, kaznene odredbe, propisi koji obvezuju obrtnika kao poslodavca, događaji nakon datuma bilance, obveze ugostitelja pri pružanju ugostiteljskih usluga, primjena odredbi o sudjelovanju radnika u odlučivanju, ugovori o izgradnji nekretnina, shema procesnog obračuna troškova, naknada plaće, vrijednost dionice, odnos bilance i glavne knjige, račun dobiti i gubitka dioničkog društva, predaja na čuvanje drugoj osobi, obračun poreza na dohodak koji nije plaćen pravovremeno, prekovremeni rad u trgovini, učinci promjena tečaja stranih valuta, prodaja robe i obračun poreza na dodanu vrijednost, podaci o stanju robe u prodajnom objektu, deklariranje cvijeća, količinski output, porezno oslobođenje isporuka u tuzemstvu s pravom na odbitak pretporeza, uračunavanje prednikova vremena, uvoz osobne prtljage i pošiljaka zanemarive vrijednosti, pojam europskog društva, pojam i vrste dionica, novčane kazne za prekršaj i kumulacija sankcija, dospijeće doprinosa i poreza na dohodak, zapisnik o obavljenom inspekcijskom nadzoru, kad se duguju zatezne kamate, tražbine između određenih osoba, knjigovodstvo za agencije, najmovi, novac u banci i blagajni, postavljanje automata za prodaju, utjerivanje dugova, vrste isprava potrebne obrtnicima, prodaja na aukcijama, partnerstvo, obveze za poreze, doprinose i druge pristojbe, obveze iz rezultata i ostale tekuće obveze, osobe koje obvezuje kolektivni ugovor, obveza vođenja nadzorne knjige usluga, prodaja robe putem ugovora o posredovanju i zastupanju, predstavnik radnika u poduzeću, djelatnost trgovine na malo cvijećem, kad zastara počinje teći, nastanak obveza, poseban doprinos za poticanje zapošljavanja osoba s invaliditetom, poduzetnička plaća i dohodak od nesamostalnog rada, inventurna popisna lista, prestanak obavljanja domaće radinosti ili sporednog zanimanja, kapital, rezerve, dugoročne obveze, rezerviranja naplate, rad izbornog odbora, zaštita predstavnika radnika, definiranje i sadržaj upravljačkog računovodstva, sitan inventar, autogume i ambalaža, odobravanje i ugovaranje kredita te ugovaranje kreditnih garancija, trgovačko pravo i kad je ugovor sklopljen, porezne stope stope, planski trošak nabave i financiranje, prodaja proizvoda s greškom, odgovornost trgovaca na malo, ostala oslobođenja pri uvozu dobara, obveze trgovca kod pružanja usluga, odobravanje barkoda, isplata plaće i naknade plaće, isprave za javnu nabavu, provjera boniteta, primjer sastavljanja izvještaja o novčanom toku, na temelju kojih se činjenica i dokaza može izdati prekršajni nalog, kumuliranje primitaka ostvarenih po istoj osnovi, knjigovodstveni zadaci, zabrana nejednakog postupanja prema članovima radničkog vijeća, obvezni doprinosi, autoprijevoznički obrt, evidencija gubitaka od umanjenja imovine, sposobnost jamčenja, izdavanje ponude, prekršajni nalog, obračun doprinosa za obvezna osiguranja, prekršaji sindikata i udruga sindikata više razine, odnos najniže mjesečne osnovice za plaćanje doprinosa i minimalne plaće, rad vijeća radnika europskog društva...
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
 


Web portal InternetImenik.com - Impresum