POSLOVNE INFORMACIJE
VIP Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Doo Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Rijeka Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Zagreb Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
WebShop Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


Prodaja putem Interneta - Od odjeće do tehnike

Internet trgovina, web shopovi, prodaja odjeće, nakita, računala, opreme...


Link na pregled ponude i opširnije informacije - Novo
Osim velikih trgovačkih centara koji su nam olakšali kupovinu jer sada imamo sve na jednom mjestu, još lakši šoping nudi nova tehnologija. Cijeli šoping možete obaviti, a da se i ne pomaknete iz svoje udobne fotelje. Bez obzira na recesiju, vrijeme koje je pred nama može se iskoristiti za povećanje prisutnosti i prodaje robe na webu, kao i upotrebu novih marketinških tehnologija vezanih uz internet. Poslovanje preko interneta ima svoje principe i strategije koje treba usvojiti i primijeniti. Novo izvješće o internetskoj kupnji, koje je u ožujku u Bruxellesu predstavila Europska komisija i njena povjerenica za zaštitu potrošača, pokazuje da je on-line kupnja sve popularnija u EU. Unazad do dvije godine postotak europskih potrošača koji su kupili barem jedan proizvod preko interneta povećao se sa 27% na 33% posto. Pritom prednjače nordijske zemlje gdje se taj postotak kreće i preko 90 posto, dok je u zemljema poput Velike Britanije, Francuske i Njemačke više od 50% korisnika prošle godine obavilo barem jednu kupnju. Tržišta u ostalim zemljama također brzo rastu. Zaključak je samo jedan; poduzetnici, otvorite svoju internet trgovinu na vrijeme!
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije o internet trgovinama
 
Iz arhive članaka

Prodaja na internetu za obrtnike, najviša godišnja osnovica, usluge upravljanja posebnim investicijskim fondovima, trajanje naplate potraživanja u danima, obveze prema povezanim društvima i iz zajedničkih poslova, obrazovne usluge, porezna osnovica u slučaju isplate plaća za više mjeseci, sadržaj solidarnosti, uplatni računi za plaćanje doprinosa i poreza na dohodak, tjedni odmor, struktura rashoda i porezi, izračun plaće, transakcije u vezi sa štednim i tekućim računima, maksimalna visina kamata na pozajmice, utjecaj stanja na tržište robe, poticaji za turističke djelatnosti i iznajmljivače apartmana, neka pitanja u vezi s primjenom prekršajnog zakona, proizvodni obrt, zakupnina i najamnina, dividendna rentabilnost dionice, suodlučivanje radnika u europskom društvu, prihodi od prodaje kod proizvođačkih poduzeća, zastara potraživanja iz radnog odnosa, registar ovlaštenih agencija, financijski izvještaji kao osnova ili polazište za ulaganja, sudska zaštita članskih prava, oblik, obrazloženje i dostava otkaza, angažiranje fizičkih osoba na temelju ugovora o djelu, vrste knjigovodstvenih isprava, poticaji ministarstva, procjena vrijednosti nekretnina od strane vještaka, novac, krediti, kratkoročna potraživanja, kratkoročna financijska imovina, povremene tražbine, posredna izjava, zakup poslovnog prostora, izdavanje računa za usluge, pretpostavke pobijanja, vlastita potrošnja prema novim propisima, knjiga ulaznih računa, vođenje obrta putem poslovođe, kapital trgovačkog društva, sadržaj obveze, rok za donošenje rješenja o zahtjevu za upis u registar udruga, poslovna spajanja, trajanje privremene obustave obrta, utjecaj zakona o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma, polaganje utrška u trezor, horizontalna i vertikalna analiza financijskih izvještaja na primjeru poduzeća, lista miritelja, šutnja ponuđenika, izračun bruto plaće, rad članova obitelji obrtnika trgovca, sklapanje menagerskog ugovora, sanitarna inspekcija u ugostiteljstvu, obveza navođenja cijene pri oglašavanju, obveza vođenja knjige u obrtu, kriteriji razvrstavanja troškova, otvaranje konta, porezna osnovica kod posebnog postupka oporezivanja marže, primjer utvrđivanja porezne osnovice pri prijelazu na porez na dobit, pravo suugovaratelja poslovno nesposobne osobe, ugostiteljska djelatnost, temeljni kapital za društvo s ograničenom odgovornošću, učinak nagodbe prema jamcima i zalogodavcima, pokretanje privatne tužbe radi naplate dugovanja, dugoročni zakup poslovnih prostorija, otkaz ugovora o radu, knjigovodstveni ured, porez na dobit i nadoknada revalorizirane imovine koja se ne amortizira, trošak nabave i nabavna vrijednost prodane robe i troškovi trgovine, doprinos za korištenje zdravstvene zaštite radnika upućenog na službeni put u inozemstvo, naknada štete prouzročene kaznenim djelom, obveza izdavanja računa za robu kao i za usluge, prestanak radnog odnosa radnika, nematerijalna imovina i troškovi web stranica, savjeti za reklame na web stranicama, preporuke za web dizajn...

Pregled ponude
 

Web portal InternetImenik.com - Impresum