POSLOVNE INFORMACIJE
Financije Poslovni imenici - Imenik tvrtki, imenik obrtnika, imenik udruga, telefonski imenik, internet imenik, e-mail imenik...
Poslovni Poslovne usluge - Knjigovodstvo i računovodstvo, marketing, analiza tržišta, izrada poslovnih elaborata i studija...
Izrada Internet usluge - Izrada poslovnih internet stranica, izrada CMS internet stranica, hosting, e-marketing, programi...
Web shop Informacije i savjeti - Financije, krediti, porezi, pravo, poslovna psihologija, savjeti za nove poduzetnike, vijesti...
Internet trgovina Trgovina - Internet trgovina (web shop), posredovanje, veleprodaja, maloprodaja, trgovačko pravo, javna nabava...


Internet dućani za male poduzetnike (web shop)

Internet dućani, web shopovi, posredovanje, maloprodaja, odnos sa kupcima...


Link na pregled ponude i opširnije informacije
Osim velikih trgovačkih centara koji su nam olakšali kupovinu jer sada imamo sve na jednom mjestu, još lakši šoping nudi nova tehnologija. Cijeli šoping možete obaviti, a da se i ne pomaknete iz svoje udobne fotelje. Unatoč zavidnoj penetraciji interneta što iznosi više od 40 % i uvođenju široko pojasnih internet veza, iz pozicije kupaca postoji još uvijek suzdržanost prema internet kupovini, što je uzrokovano strahom od zlouporabe podataka o kupcu i kartici, nepoznavanje sigurnosnih protokola i neinformiranošću korisnika o načinu i prednostima internet kupovine.

Bez obzira na recesiju, vrijeme koje je pred nama može se iskoristiti za povećanje prisutnosti i prodaje na webu, kao i upotrebu novih marketinških tehnologija vezanih uz internet. Poslovanje preko interneta ima svoje principe i strategije koje treba usvojiti i primijeniti. Krivi potezi mogu postati skupa igra koja stavlja ključ u bravu vaše tvrtke. Potrebno je zadovoljiti neke kriterije prije početka prodaje putem weba. Nemojte kretati u prodaju dok baza nije popunjena svim proizvodima. Ako počnete s oglašavanjem dok se u bazi nalazi samo nekoliko proizvoda, velika je vjerojatnost da ćete postići kontraefekt i potencijalne kupce posjetitelje doslovno otjerati sa stranice.

Novo izvješće o internetskoj kupnji, koje je u ožujku u Bruxellesu predstavila Europska komisija i njena povjerenica za zaštitu potrošača, pokazuje da je on-line kupnja sve popularnija u EU. Unazad dvije godine postotak europskih potrošača koji su kupili barem jedan proizvod preko interneta povećao se sa 27% na 33% posto. Pritom prednjače nordijske zemlje gdje se taj postotak kreće i preko 90 posto, dok je u zemljema poput Velike Britanije, Francuske i Njemačke više od 50% korisnika prošle godine obavilo barem jednu kupnju. Tržišta u ostalim zemljama također brzo rastu. Zaključak je samo jedan; poduzetnici, otvorite svoju internet trgovinu na vrijeme!
 
Link na pregled ponude i opširnije informacije
 
Iz arhive članaka

Teret dokazivanja u radnim sporovima, računovodstvene politike i bilješke uz financijske izvještaje, pitanja o kojem odlučuje arbitraža, struktura poslovnih rashoda kod poslovnih subjekata, mjesečni obrazac ipp, valuta obveze, stranke kolektivnog ugovora, oblik sporazuma o prestanku ugovora o radu, koje se tražbine mogu prenijeti ugovorom, mirovanje obveze za doprinose, knjigovodstvene isprave kao nosioci podataka, izdavanje redovnih dionica i prodaja za novac, ostala područja upravljačkog računovodstva, evidentiranje robe u trgovini na malo, shema evidentiranja pologa gotovine na žiroračun i korištenje prijelaznog konta, materijalna imovina, isprave o plaći, naknadi plaće i otpremnini, autorski honorari i honorari umjetnika, deklariranje kruha i ostalih pekarskih proizvoda, vođenje poslova trgovačkog društva, dobrovoljnost članstva u udruzi, manjkovi utvrđeni popisom imovine, računi za evidentiranje poreza prema računskom planu proračuna, ništetnost ugovora zbog činidbe, dnevni utržak prodavaonice, računovodstveno praćenje otuđenja zaliha sirovina i materijala, podjela na jednake dijelove i iznimka, izvještaj o dobiti, ovlasti državnog inspektorata, opće pretpostavke, pravilnik o tradicijskim, odnosno umjetničkim obrtima, usluge servisa, remonta i popravka za stranog naručitelja, traženje ponude, neoporezivi iznosi drugog dohotka i isplate iznad propisanih neoporezivih iznosa, obrazac za obračun plaća, naknade plaće radnika u trgovini, neispravni računi, sudska zabrana nezakonitoga štrajka i naknada štete, zabrana nejednakog postupanja radničkog vijeća prema radnicima, praćenje dugotrajne imovine u trgovini, obilježja, sadržaj i faze knjigovodsvenog procesa, čitanje i potpisivanje zapisnika, postupanje u skladu sa statutom, društvenim ugovorom, odnosno pravilima, interni i eksterni tijekovi informacija, prihodi s osnove donacija, prijetnja i sila, nagradne igre koje organiziraju trgovačka društva, osnovica za plaćanje doprinosa u punom iznosu, shema evidentiranja uskadištenja i utroška zaliha sirovina i materijala, ništetnost jedne odredbe nagodbe, stvaranje tihih pričuva podcjenjivanjem zaliha, ispostavljanje fakture, struktura poslovnih rashoda kod obrtnika, priznavanje i mjerenje prihoda, analiza financijskih izvještaja za obrtnike, nevaljanost i utrnuće prijašnje obveze, definiranje pojma kapitala, dodaci uz plaću, pravna regulativa o posebnom porezu na kavu, određivanje pojma trgovac i potrošač, dnevni, tjedni i godišnji odmor radnika, tenderi sa robama i uslugama, zakašnjeli prihvat i zakašnjela izjava o prihvatu, prijava u registar obveznika poreza, računovodstveno praćenje dugotrajne imovine, obveze po vrijednosnim papirima, oblik kolektivnog ugovora, pregovori, obrtničke djelatnosti, kontni plan, građevinski objekti, postrojenja, oprema i ostalo, utvrđivanje predujma poreza na dohodak, posebnosti vođenja evidencija i obračuna poreza na dodanu vrijednost kod pojedinih trgovaca, poticaji za poljoprivrednike, prijeboj novčanih tražbina, inventurne razlike kod pravnih osoba koje obavljaju djelatnost trgovine, tihe djelatnosti, obračun kamate na kredite, obveza povrata stvari prije namirenja tražbine, zaključni list poduzeća, zdravstvene usluge, sindikati i udruge, pojam poslodavca nastalog prekograničnim pripajanjem ili spajanjem, poseban porez za određene vrste proizvoda ili usluga, porez na dobit i promjene u poreznom tretmanu subjekta ili njegovih dioničara, sirovine i materijal, otkaz bez otkaznog roka, obveza čuvanja poslovnih knjiga, procjena sadržaja transakcija uključujući pravni oblik najma, potraživanja od države i drugih institucija, potraživanja od radnika i ostala potraživanja, zabrana isporuke proizvoda ili pružanja usluge bez narudžbe potrošača, obveze poreza na dodanu vrijednost prilikom prestanka obrtničke djelatnosti ...

Internet trgovina
  

Web portal InternetImenik.com - Web imenik